Hoppa till innehåll

Tack!

I oktober gjorde vi tillsammans med våra systerbolag en undersökning kring vårt hållbarhetsarbete. I mejlenkäteten som skickades till hyresgäster, medarbetare, ägare, branschen, samarbetspartners med flera undrade vi vilka hållbarhetsfrågor som ni tycker att vi ska prioritera.

Vi fick glädjande nog in mer än 1800 svar som ska hjälpa oss vidare i arbetet med våra miljö-, sociala och ekonomiska åtaganden. Vi återkommer med en redovisning av materialet så snart analysen är klart.

Stort tack till alla er som bidragit genom att svara på hållbarhetsenkäten!