Hoppa till innehåll

Trädflytt från Drakblommegatan

Nu börjar vi demonteringen av Drakblommegatan. Bara att riva byggnader är ovanligt för oss på Bostadsbolaget. Men att sedan också återbruka material från rivningen är något helt nytt. Givetvis återbrukar vi inte bara byggmaterial, utan också växter. Träd till exempel. 

Vi har precis påbörjat flytten av tio olika träd från Drakblmmegatan till vårt bostadsområde vid Ramberget. De sorter som fått flytta är sex Pelaravenbok, ett Silverpäron, en Katsura och två rödbladiga Ormhasslar.

Mycket att tänka på vid en trädflytt

Att flytta träd är en omfattande process med många saker att ta hänsyn till. Bara själva transporten avgör till stor del vilka träd som faktiskt går att flytta. På Drakblommegatan finns flera större träd, exempelvis Oxel, som vi gärna skulle vilja flytta. Men eftersom de stora träden måste stå upp vid en flytt tar de i skyltar och spårvagnskablar. Transportsträckan är också en av anledningarna till att vi valt att flytta träden just till Ramberget – det ligger nära. Hela flytten kommer att ta ungefär tre veckor.

En stor alm som idag växer vid Drakblommegatan ska däremot stå kvar. För att den ska överleva rivningsarbetet beskär vi rötterna och kronan. Därefter stängslar vi in ytan kring trädet för att skydda det.

Vi har flyttat så mycket växter vi kan till olika områden i närheten, men de träd som är för stora för att flyttas, som vi inte kan skydda kommer vi tyvärr att behöva ta bort.

Så här går trädflytten till

Först gräver man runt trädet för att skapa en rotklump. Rotklumpen ska vara tio gånger så stor som diametern på trädstammen. Därefter beskär man rötterna och packa in dem i nät och väv. Då får vi en stor rotklump som håller ihop. Klumpen med väv skyddar rötterna mot skador och sol. De här klumparna är ungefär två meter i diameter. Just de här träden, med klumpar som är två meter i diameter, är tillräckligt små för att kunna luta. Det betyder att en transport är möjlig för de här träden. Blir klumpen större behöver den stå upp vid en flytt.

När trädet kommit fram till den nya växtplatsen står en färdig grop och väntar. Trädet förankras med kraftigare trädstöd och vattnas väldigt mycket de första åren.

Träden är viktiga och uppskattade

När vi precis hade flyttat de första träden, kom oväntade frågor från hyresgäster vid Ramberget. ”Ska ni ta bort träden?” frågade några förbipasserande. Folk tror att träden har varit här hela tiden. Det betyder ju att de passar in i sitt nya område, menar Kicki Bälter som tillsammans med Emelie Axelsson är ansvarig för trädflytten på Bostadsbolaget.

Att göra en trädflytt kostar förstås mycket pengar, men att köpa nya träd skulle kosta ännu mer. Och i Göteborg kommer det att behövas fler träd i framtiden. Göteborgs stad har fått i uppdrag att skapa en klimatanpassningsplan för att kunna möta framtiden. I en sådan plan spelar träden i staden en stor roll.

 

Träd med inpacka rotklump.

Trädet är redo för flytt.

 

Träd lastas av en lastbil med en lyftarm.

Trädet är framme och lastas av vid Ramberget.