Hoppa till innehåll

Tryggare hyresgäster hos Bostadsbolaget

Bostadsbolagets satsningar på trygghet och avfallshantering har gett resultat. Hyresgästerna känner sig tryggare i Bostadsbolagets områden jämfört med förra året och betyget för hur enkelt det är att källsortera har gått upp med flera procent.

Nu har resultatet av årets hyresgästenkät kommit och hyresgästernas röst är tydlig. Under 2021 har Bostadsbolaget fokuserat på trygghet och hyresgästernas möjlighet till källsortering i sina bostadsområden. Vad gäller trygghet har kraftfulla satsningar gjorts på skalskydd av fastigheter, låssystem, starkare burar i förråden, sektionering av källarutrymmen, bättre belysning och mycket mer. Sedan tidigare har Bostadsbolaget anställda trygghetsvärdar i Hammarkullen och Biskopsgården och i år tillkom trygghetsvärdar även i Tynnered.
– Att känna sig trygg i sitt hem och sitt bostadsområde är en grundförutsättning för trivsel, menar Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.
– Alla våra bostadsområden ska vara lika bra att bo i, och för att nå dit behöver vi arbeta olika, eftersom varje område har unika förutsättningar.

Strategi ger effekt

En plats som sticker ut i trygghetsbetyg är Hammarkullen, ett av Bostadsbolagets tre utvecklingsområden, där särskilda satsningar görs. Där har betyget för personlig trygghet under kvällar och nätter ökat med 4,7% och trygghet i källare eller motsvarande med hela 5,7%. Sammantaget har betyget för trygghet ökat i Hammarkullen med 2,8% och ligger nu på 71,8% jämfört med snittet på 75,1% för hela Bostadsbolaget. Likadan utveckling syns i Norra Biskopsgården där trygghetsbetyget ökat med 2,4%.
– Det här visar att vår långsiktiga strategi fungerar och att vi är på rätt väg för att uppfylla uppdraget vi har från kommunfullmäktige – att inga bostadsområden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025, säger Kicki Björklund.

Nya miljöhus och avfallssatsning

Att ge hyresgästerna de bästa förutsättningarna för att kunna källsortera och på det sättet bidra till minskad klimatpåverkan är viktigt. Därför har Bostadsbolaget under 2021 eskalerat den avfallssatsning som startade för ett par år sedan. Nya toppmoderna miljöhus i flera områden, ny, enhetlig och lättförståelig skyltning i alla miljörum är bara några av åtgärderna. För att göra själva slängningen av sopor till en tryggare och trevligare upplevelse pågår även uppfräschning där det behövs, montering av glasfönster i dörrar, bättre belysning och mycket annat.
– Vi vill underlätta så gott vi kan för våra hyresgäster, säger Hanna Wiksten, miljöstrateg på Bostadsbolaget.
Hon gläds över att resultatet på satsningen nu syns tydligt i årets hyresgästenkät.
– I Tynnered där vi stänger sopnedkasten och istället har byggt nya moderna miljöhus till hyresgästerna har betyget för sophantering ökat med 8,3% och betyget för städning av soputrymmen med hela 23,1%, berättar hon.

Utmaningar inför 2022

Något som också är tydligt i årets enkät är att hyresgästerna saknar det personliga bemötandet från Bostadsbolaget, något som varit svårt att genomföra under pandemin. Betygen för att ta kunden på allvar och få hjälp när det behövs sjunker båda med cirka 2%.
– Resultaten påverkar förstås vårt serviceindex som i år hamnade på 78,2% jämfört med 78,9% förra året. Just nu analyserar vi våra hyresgästers svar och kommer arbeta hårt för att möta våra hyresgästers förväntan på oss, trots pandemi och annat som påverkar, säger Kicki Björklund.

Miljöhus i Tynnered med Bostadsbolagets elbil framför.

Tynnered har fått nya fina miljöhus där det både är tryggare och trevligare att sortera ut och slänga sitt avfall.

Drönarbild över Hammarkullen.

I Hammarkullen har trygghetsbetygen ökat betydligt jämfört med förra året.