Hoppa till innehåll

Trygghetsvärdar i Norra Biskopsgården

Under 2019 har Trygghetsvärdarna fortsatt sitt arbete med att rondera området kvällstid och helger för att på så sätt skapa trivsel och trygghet för de boende.

Specifika insatser under året:
– Hälsat samtliga nyinflyttade hyresgäster välkomna genom hembesök där man lämnat över en blomma och information kring Trygghetsvärdarna etc.
– Haft öppet i vår områdeslokal Orkanen för de yngre barnen i närområdet varje onsdag 16-18.
– Roterar sopkärlen i miljöhuset lördag och söndag för att på det sättet underlätta för hyresgästerna att sortera sina sopor.