Hoppa till innehåll

Tuve höst 2023

Påverka i årets hyresgästenkät

Hur upplever du vår service på Bostadsbolaget? Den 27 september skickade vi ut årets enkät digitalt, via mejl och sms. Digitalt kan du välja att svara på flera olika språk. Du kan också svara genom postutskick från den 18 oktober. I år skickar vi enkäten till alla lägenheter med jämna nummer. pratbubbla med texten "Service i toppklass!
Mer information på bostadsbolaget.se/hyresgastenkaten

Vi rensar lås

Just nu är det rörigt vid tvättbokningen. Därför kommer vi att ta bort lås utan nummer och dubbletter från bokningstavlan och låsparkeringen.

Nya rör i Norumshöjd

I höst börjar Göteborgs Stad ett stort arbete med att renovera rör i marken under Norumshöjd. Det betyder att de måste gräva upp på flera platser. Du har vatten som vanligt hela tiden förutom några korta avstängningar. Arbetet tar ca. ett år. Mer info kommer!

Vi jobbar med trygghet – året runt

Vi vill att du ska känna dig trygg i området. Därför jobbar vi med trygghetsfrågan hela året.

För att trygghetssäkra fastigheter jobbar vi med hela huset på olika sätt. Till exempel smart belysning på valda platser. Ett annat exempel är halkrisk. Vi säkrar genom att lägga ny asfalt kring trappan till källaringångar. Se före och efter.

Före renoveringen

Efter renoveringen

Våga bry dig!

25/11 uppmärksammar vi Orange Day för att motverka våld mot kvinnor.

Är du orolig för någon? Ring kvinnofridslinjen på 020-505050 eller gå in på kvinnofridslinjen.se. De svarar i telefon dygnet runt och ser till att du får hjälp. Att visa omtanke kan rädda liv.