Hoppa till innehåll

Uppdatering kring återbyggnaden av stallet

Arbetet med återbyggandet av gårdsbyggnaden/stallet på Skolgatan 36 pågår enligt tidplan.

Under 2021 har arbetet framförallt bestått av utredning, planering och projektering. På plats har vi genomfört en mängd undersökningar, bland annat uppmätning av tomten. De kommande veckorna kommer ytterligare undersökningar av tomten att genomföras.

Vad händer nu?

Under våren och sommaren 2022 går vi in i nästa skede av projektet vilket är själva byggnationen. Innan det börjar hända saker på plats kommer en hel del spännande arbeten göras på annat håll. I början av februari kommer bland annat rätt virke/skog väljas ut och huggas i en skog i Töreboda-trakten. Virket ska sedan torka innan det kan användas i själva byggnationen.

Fram mot april/maj påbörjas grundentreprenaden vilket innefattar mark-, grund- och murarbeten på plats. Detta innebär att det kommer vara mer folk i rörelse och visst byggstök på gården. Från och med detta skede kommer det också vara begränsad tillgång till gården. Vi kommer exempelvis inte kunna erbjuda yta för pallkragar och plantering, även cykelparkeringar kommer att erbjudas på en annan plats. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.

Preliminära tider

Vi beräknar att uppbyggnationen/träarbetet kommer att påbörjas efter sommaren 2022. Gårdsbyggnaden planeras vara klar utvändigt runt julen 2022 och stå helt klart till sommaren 2023.

Vi kommer informera löpande om arbetet och ser fram emot att även kunna dela bilder från byggprocessen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta förvaltare Thomas Öby på 031-731 51 09.