Hoppa till innehåll

Vårstädning av Landalas källargångar

För att underlätta städningen av källargångar ber vi dig som har saker placerade där, att vänligen ta bort dessa. Rensningen börjar vecka 19 och föremål som står kvar kommer att slängas.

Saker i källargångar och i trapphus ökar brandrisken och försvårar framkomligheten för boende och räddningstjänsten om faran skulle vara framme.