Hoppa till innehåll

Vi frågar dig som bor i Tynnered vad du tycker om ditt område

Destination Tynnered, tillsammans med socialförvaltningen Sydväst inom Göteborgs stad och Hyresgästföreningen undersöker just nu vad du som bor i Tynnered tycker om ditt område.

Destination Tynnered, tillsammans med socialförvaltningen Sydväst inom Göteborgs stad och Hyresgästföreningen undersöker just nu vad du som bor i Tynnered tycker om ditt område. Vi kommer under några veckor att gå runt i Tynnered och knacka på dörrarna. Vi hopps att du har tid att svara på våra frågor. Din röst är viktig! Undersökningen ska ge oss ökad kunskap om lokala förhållanden och fånga de boendes erfarenheter av Tynnered. Den informationen du ger kommer att användas som underlag för att påverka Göteborgs Stad i kommande planering med detaljplaner och även i andra aktörers utveckling av Tynnered.