Hoppa till innehåll

Volvos byggarbete fortsätter

Under vecka 51 börjar Volvo med arbeten som låter mer.

Volvo berättade tidigare i höstas för er som bor vid Ramberget om utvecklingen av Campus Lundby. Volvos vision är en ny stadsdel med gröna alléer, caféer och restauranger öppna för alla. De kommer att bygga energieffektiva hus som passar in i området men som har ett eget utseende. Där ska 10 000 personer så småningom ha sin arbetsplats.

Arbetet pågår för fullt – och går nu in i nästa fas. De kommer att sponta, påla och schakta. Alltså sådan verksamhet som hörs och känns mer. Volvo har placerat ut buller- och vibrationsmätare på kringliggande hus för att försäkra sig om att de inte överskrider riktvärden.

Arbetet börjar under vecka 51 och kommer att pågå fram till sommaren 2022. Under jul och mellandagar gör de uppehåll i arbetet, för att sedan starta igen vecka 1.