Hoppa till innehåll

Ansök om att vara med i vår fokusgrupp för hållbart resande

Vi söker fem hyresgäster som tycker det är spännande, viktigt och vill vara med i Bostadsbolagets arbete med att utveckla våra erbjudanden kring mobilitet – hållbart resande.

Grön illustration av en cirkel. I bilden står det Smart mobilitet, Hit och dit. Kanske pendlar du med bil idag och tycker att det är för krångligt att välja ett mer hållbart transportsätt? Har du idéer på vad som skulle få dig att ändra dina resvanor? Eller är du nyfiken på och vill vara med i Bostadsbolagets, och faktiskt hela samhällets omställning till fler klimatsmarta sätt att ta sig hit och dit?

Och just Hit & dit – Smart mobilitet är det vi på Bostadsbolaget kallar vårt arbete med de här frågorna!

Vad innebär det att vara med i fokusgruppen?
✔ Vi träffas fysiskt eller digitalt 1-2 gånger om året och pratar mobilitet, trender, vad som händer i Bostadsbolagets områden och dylikt.
✔ Du är vårt bollplank i mobilitetsarbetet vilket innebär att vi kan kontakta dig för att få din åsikt och dina tankar kring satsningar vi planerar.
✔ När något nytt är på gång får du möjlighet att testa och utvärdera tjänsten.
✔ Räkna med att lägga cirka 10 timmar/år som deltagare i fokusgruppen.

Det utgår ingen särskild ersättning till hyresgästerna i fokusgruppen, däremot kan du få möjlighet att prova nya mobilitetstjänster och vara med och tycka till kring satsningar i våra bostadsområden.

Studie bilpoolsanvändning
Ditt första uppdrag som deltagare i fokusgruppen kommer redan om ett par veckor och handlar om att bli intervjuad om bilpoolsanvändning. Bostadsbolaget är nämligen med i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers Industriteknik m.fl. i vilket man ska titta på vilka faktorer som gör eller inte gör att personer provar delningstjänster för bil. Intervjun hålls digitalt eller via telefon och tar ca 45–60 minuter. Mer information får du om du blir en av deltagarna i fokusgruppen.

Klicka här och fyll i formuläret och dina kontaktuppgifter. Vi behöver få din ansökan senast den 5 februari. Vi förbehåller oss rätten att fritt välja deltagare utifrån motivering och att vi vill få en varierad sammansättning av gruppen. Om det är många sökande tar vi eventuellt in fler deltagare.

Har du några frågor, skicka dem till info@bostadsbolaget.se och skriv ”Fokusgrupp mobilitet” i ämnesraden.

Välkommen med din ansökan!