Hoppa till innehåll

Är du 18-25 år och arbetslös?

I så fall kan du söka praktik i satsningen ”Grön omställning”. Du får då sysselsättning under tre månader genom praktik i second handbutik på Vårväderstorget. Satsningen riktar sig till arbetslösa ungdomar i Biskopsgården.

Samtidigt som du gör din praktik får du kompetenser inom grön ekonomi, lager, butiksarbete, kassahantering, service och bemötande samt miljöarbete och hållbarhet.

Känner du ungdomar som skulle vilja delta? Uppmana dem då att anmäla sig direkt!

Anmälan
Rekrytering sker löpande under hela året. Ställ frågor och skicka anmälan till
John Harfouche, projektsamordnare Arbetsmarknad och vuxenutbildning:
john.harfouche@arbvux.goteborg.se

• Insatsen pågår hela 2021, med start vi fyra olika tillfällen
(januari, mars, augusti och oktober). Första start 11 januari 2021 (sista anmälan 20 december(
• 30 ungdomar per tillfälle
• Heltid i tre månader
• Ersättningen ungdomen har med sig behåller den under hela insatsen
• Studie- och arbetstider enligt överenskommelse

Varför ungdomar?
Pandemin har slagit hårt mot unga och arbetslösheten ökar särskilt i denna grupp. Under 2021 kommer därför Arbetsmarknad och vuxenutbildning satsa stort på att erbjuda flera olika insatser riktade just mot ungdomar, för att de ska få en möjlighet att utvecklas, pandemi till trots.

Grön omställning genomförs i samverkan mellan flera aktörer. Stadsmissionen driver den tillfälliga second hand-butiken och Göteborgslokaler bistår med lokaler. Konsument- och medborgarservice utbildar i användarvänlig design och i ”Re-design” och Kretslopp och Vatten i cirkularitet samt avfallskunskap
och kretslopp.

Vem kan söka?
Den som är arbetslös på grund av pandemin, 18-25 år, boende i Biskopsgården.
För att ta del av insatsen behöver du ha en ersättning från Arbetsförmedling, försörjningsstöd eller
egen finansiering.

Mer om insatsen
Insatsen är en kombination av praktik och lärande. Målet är att ungdomarna ska stärka sina CV, få ett
intyg på sina kunskaper, bryta sysslolöshet och bli intresserade av att läsa vidare inom ämnet eller
fortsätta arbeta inom grön omställning. Tre månaders sysselsättning på heltid. Kombination av
praktik och lärande.