Hoppa till innehåll

Det bortglömda konstverket

Under nästan 10 års tid gömdes det av en rosenbuske. Men i våras upptäcktes konstverket ”Järn och sand” igen, ett riktigt 50-talsverk som snart kommer bli synligt för var och en som går förbi i Guldheden.

Publicerad i Trivas nr 3 2020.

Järn och sand av konstnären Göran Bäckström kom på plats 1957, samtidigt som ateljéhusen på samma gata. Den var en av Göteborgs första lekskulpturer för barn varför det är troligt att den en gång stod vid en lekplats eller en sandlåda.
Idag är det nästan omöjligt att föreställa sig. Skulpturen är helt övervuxen av en klätterrosbuske med lummig grönska och gräsmatta runt omkring, trädgårdsmöbler och pallkrageodlingar. Det är väl dessutom tveksamt om den hade passerat dagens säkerhetskrav för lekredskap.
– Vi blev uppmärksammade på skulpturen i våras, säger David Koch som är en av Bostadsbolagets miljövärdar i Guldheden.

Det var då Göteborgs-Posten berättade om konstantikvarien Jan Dahlqvist som gett sig ut på jakt efter ett konstverk som enligt en äldre inventering skulle finnas någonstans i området. Efter flera turer och viss hjälp från hyresgäster hittade han till slut rätt. Det bortglömda ”Järn och sand” existerade verkligen även om det knappt gick att känna igen.
– Vi trodde det var någon form av spaljé som stod där för att hålla upp busken, säger David.
Enligt Bostadsbolagets egna efterforskningar var det hyresgäster i huset intill som en gång i tiden önskat få sköta om växtligheten bakom huset. När de sedan inte längre bodde kvar var ”Järn och sand” redan övervuxet och hamnade så att säga mellan stolarna.
Men när det nu är återupptäckt ska det behandlas med större värdighet. Exakt hur är dock inte beslutat ännu.
– Det vore kul att på något sätt lyfta fram det genom att röja eller möjligen flytta det, men det är inget vi bestämt än, säger David. Vi får titta på möjligheterna, men tanken är iallafall att det ska blir mer synligt.

TEXT: Karin Andréen Olsson
FOTO: Bostadsbolagets arkiv samt Karin Andréen Olsson

Bild på konstverket Järn och sand som blivit övervuxet av en rosenbuske.

Konstverket ”Järn och sand” kom till Syster Estrids gata ämnad som lekskulptur 1957. Idag är det svårt att upptäcka skulpturen under klätterrosbusken, men det ska snart bli ändring på det.

Svartvit bild på konstverket Järn och Sand i Guldheden.

Så här såg Järn och Sand ut när det uppfördes 1957.