Hoppa till innehåll

Året i våra utvecklingsområden

Detta har hänt i våra utvecklingsområden under 2022

Målet är tydligt – vi arbetar för en jämlik stad och i Göteborg ska inga områden finnas med på polisens lista över särskilt utsatta. För att lyckas med detta pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete där vi arbetar tillsammans med många andra aktörer i staden. Här kommer ett litet axplock av allt som hänt i Bostadsbolagets utvecklingsområden under året som gått.

Biskopsgården:

Flyttat Hisingens Distriktskontor

Nu ligger Hisingens distriktskontoret på Friskväderstorget. Både för att markera med närvaro och för att möjliggöra ett större engagemang i utvecklingsarbetet.

Fått helhetsansvaret

Bostadsbolaget som leder Framtidenkoncernens satsning i Biskopsgården har tagit över ansvaret för samtliga trygghetsvärdar som rör sig i området. Det gör vi för att få ett helhetsperspektiv över hela Biskopsgården, i stället för att bara se till de olika förvaltningsområdena och fastighetsägarna.

Växlat upp arbetet inom Bo Bra

Sedan många år tillbaka samverkar Bostadsbolaget med övriga hyresvärdar – Poseidon, Willhem och Balder – samt med socialförvaltningen Hisingen och GöteborgsLokaler genom Bo Bra i Biskopsgården. Det som är nytt för i år är att vi stärker arbetet med en verksamhetsledare som samordnar arbetet för ett större engagemang – Bo Bra 2.0.

Startat nya samarbeten

Ett av fokusområdena för arbetet med Bo Bra är möjlighet till egen försörjning. Det handlar om närmare samarbete med näringslivet och stora arbetsgivare. I år har vi startat ett nytt samarbete med Volvokoncernen, Willhem AB och Business Region Göteborg under namnet ”Handslag för Biskopsgården”. Genom olika typer av samarbete, mentorskap, utveckling av kompetens och nätverk kan unga människor få en möjlighet att komma ut i arbete.

Hammarkullen:

Arbetat med dialog

Till Hammarkullen flyttade vi distriktskontoret för öster redan 2021 och utvecklingsarbetet har kommit längre i processen. Årets fokus har legat på att skapa en naturlig dialog med hyresgästerna och att nå fram med viktig information. Tillsammans med timanställda ungdomar bosatta i Hammarkullen har utvecklingsledare och dialogvärdar arbetat hårt med muntlig information. På kvällar och helger har de knackat dörr och informerat om allt från avfallssortering till hyresgästenkäten.

Startat Boendebudget

I år startade arbetet med Boendebudgeten för första gången i Hammarkullen. Arbetet med Boendebudgeten är också ett sätt att öka dialogen och inflytandet för hyresgästerna. De boende får bestämma över 300 000 kronor under temat ”Tillsammans igen”. Pengarna ska användas för att skapa aktiviteter eller nya ytor där hyresgästerna kan lära känna varandra och öka gemenskapen i Hammarkullen.

Satsat på torget

Vi har köpt och monterat upp den gamla Jubileumsplatsen, en fastighet som tidigare stod i centrala Göteborg. Den har nu döpts om till Mixköket som speglar blandningen av aktiviteter i lokalerna – allt från restauranger till jobbcenter och en glasbur för utställningar och information.

Tynnered:

Skördat resultat

Redan 2021 startades samarbetet mellan oss, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Volvo Cars under namnet Destination Tynnered. Precis som i Biskopsgården är ett av fokusområdena för samarbetet att ge möjlighet till egen försörjning. Under sommaren 2022 kunde vi tack vare samarbetspartnerna erbjuda totalt 300 ungdomar sommarjobb.

Öppnat en jobbhubb

Genom samarbetet Destination Tynnered kunde ”Hubben i Tynnered” öppna. Hubben är en lokal med plats för dialog, utbyte, möten, samarbete och jobbmatchning som alla är välkomna till.

Börjat rondera med trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar finns redan i flera av våra områden. Nytt för i år är att vi tillsammans med Familjebostäder och Poseidon har anställt trygghetsvärdar även i Tynnered. Trygghetsvärdarna bemannar området under kvällar och helger.

Fixat ett BID

Under vintern undertecknades ett BID (Business Improvement Development) tillsammans med flera av fastighetsägarna i Frölunda/Tynnered. BID är en beprövad och framgångsrik modell för att driva utvecklingen av ett område. Modellen innebär gemensamma satsningar för att hålla området rent, snyggt och tryggt, investeringar i den fysiska miljön, marknadsföring och positionering av området samt affärsutveckling av områdets verksamheter.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter