Hoppa till innehåll

Boinflytande – din möjlighet att påverka

Du vet väl att du som är hyresgäst hos Bostads­bolaget kan vara med och påverka din boendemiljö? Och att det finns olika vägar för att göra sin röst hörd? Det kallas boinflytande och är något du har rätt till enligt lag.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

Boinflytande kan gå till på många olika sätt. Förutom att Bostadsbolaget frågar hyresgästerna direkt samarbetar och samverkar man med Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningens roll är att företräda alla hyresgäster, även dem som inte är medlemmar.
– Vi har kontinuerlig dialog med Hyresgästföreningen, där vi får värdefull input om sådant som innebär nytta för hyresgästerna, berättar Gunnel Lundegren som är affärsutvecklingschef på Bostadsbolaget.

–Vi eftersträvar alltid en dialog när det gäller större satsningar, till exempel att öka tryggheten i ett område, minska nedskräpning i ett bostadsområde, bygga nätverk mellan de boende och liknande lokala insatser och projekt, säger Gunnel.
Förutom att fråga hyresgästerna om hur de upplever sin boendemiljö, via den hyresgästenkät som genomförs varje år, bjuder Bostadsbolaget in till samtal och dialog vid stora projekt som exempelvis renovering och ombyggnad. Även då är Hyresgästföreningen med som samrådspartner.

Dessutom finns det också lokala hyresgästföre­ningar som tillsammans med de boende i ett område föreslår och genomför olika aktiviteter. Det kan röra sig om allt från att utveckla en lekplats till att ordna gårdsfest eller göra en utflykt – bara det är något som kommer alla boende till del, medlemskap i Hyresgästföreningen eller ej. Kostnaderna för sådana projekt läggs på din hyra i form av så kallat verksamhetsmedel, men bara om du bor i ett område där det finns en lokal aktiv hyresgästförening. Summan ligger vanligtvis på upp till 20 kronor i månaden, beroende på vad som görs.
– I och med att vårt nya boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen är klart kommer beloppet för verksamhetsmedel att stå tydligt på hyresavin, säger Gunnel. Om det inte finns någon lokal aktiv hyresgästförening där du bor betalar du ingenting.
– Vi hoppas att alla hyresgäster känner till att de har möjligheter att göra sig hörda och påverka sin egen boendemiljö. Det är ju när vi får veta vad våra hyresgäster tycker – antingen direkt eller genom Hyresgäst­föreningen – som vi kan bli en ännu bättre hyresvärd.

Text: Karin Andréen Olsson