Hoppa till innehåll

Tryggt och snyggt i Hammarkullen

Mycket är på gång i Hammarkullen – men vad är det egentligen som ska hända? Trivas tog kontakt med fastighetsförvaltare Martin Clasborg för att få en förhandstitt på de närmaste planerna.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

– Det kommer att hända mycket här och en del har redan kommit igång. Annat som kanske är lite större projekt kommer att få fart de närmaste åren. Jag skulle kunna fylla ett helt nummer av Trivas med allt som ligger framför oss, säger han entusiastiskt.
Ett arbete som redan startat är att skapa trygghetssäkrade fastigheter. Det handlar om att se över hela låssystemet i området så att rätt personer kommer in på rätt ställen.
– Vi ska se till att bara de som bor i ett hus kan komma in och att det inte blir olika samlingsplatser i entréer eller källare för människor som inte alls har något där att göra. Vi kommer också att ta bort de stora, tunga entrémattorna som finns i Sandeslätt och Hammarkulletorget som ibland används för att ställa upp dörrar. Istället ska vi lägga in så kallat skrapklinkers, berättar han.

För att öka tryggheten i hus och i området blir det också en stor satsning på ökat ljus. I trapphus, i källare och i de områden som hyres­gästerna upplever som mörka och otrygga.
– Vår hyresgästenkät har legat till grund för mycket av arbetet vi ska genomföra. Vi har i princip analyserat hus för hus och haft fokus på otrygga platser för att se var vi kan förbättra med hjälp av ljus och ökad rymd. Det handlar också om att fräscha upp och måla i trapphus och byta ut sådant som är trasigt och slitet. Vi börjar med Hammarkulle­torget och Sandeslätt.
En stor och viktig punkt är utomhusmiljön. Det ska vara rent och snyggt och stort fokus kommer att läggas på avfall – både sortering och hantering.
– Det är något vi redan börjat med. Vi arbetar också mycket med information i olika former när det kommer till sortering och vad som händer när skräpet slängs ”fel” eller inte alls. Att då kunna ha med någon som Mohamed Abdullahi som kan översätta till flera olika språk är guld värt. Det muntliga ordet är många gånger oslagbart, säger han.

Till detta kommer andra projekt som ligger i start­groparna, exempelvis ”Att bo hos Bostadsbolaget”. Det är ett välkomstmöte med nya hyresgäster där utvecklingsledaren Rebecca Lindqvist går igenom hur det funge­rar att bo hos Bostadsbolaget. Till exempel sådant som vem som ansvarar för vad i en lägenhet eller hur man gör en felanmälan.
– Än så länge har vi bara haft digitala möten men vi är redo för att träffas som vanligt när pandemin släpper greppet, avslutar Martin.

Text: Kerstin Torsede Bild: Dreamstime


Visionen för Hammarkulletorget är ett levande torg fullt med service för hyresgästerna.