Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget antar utmaningen – fossilfri allmännytta 2030

Bostadsbolaget och hela Framtidenkoncernen har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är högt satt – senast år 2030 ska allmännyttan vara fossilfri och energianvändningen 30 procent lägre.

– Det är mycket roligt att se att Framtidenkoncernens och Bostadsbolagets ledning och styrelse har vågat göra denna satsning, säger Oskar Scheiene, energichef på Bostadsbolaget
– Att sänka energianvändningen med de nivåer som klimatinitiativet anger är inget som gör sig självt utan kommer kräva hårt arbete och stora investeringar. Bostadsbolaget var tidigt ute med att digitalisera och ”plocka de lågt hängande frukterna” redan under 90-talet vilket betyder att målet med att sänka energianvändningen med 30% under perioden 2007 – 2030 kommer bli en tuff resa. Men med denna satsning och de investeringar vi blivit utlovade är jag trygg med att vi kommer nå målet

Och hur ska ni göra det?
– Vi har identifierat en rad åtgärder som vi behöver genomföra fram till 2030 och även räknat fram en lönsamhet i att genomföra dessa. Dels är det många åtgärder vi ändå planerat på grund av renoveringsbehov. Exempel på det är fönsterbyten, nya fasader och liknande. Utöver dessa har vi tittat på att genomföra stora energiprojekt såsom installation av FTX, vattensparåtgärder, injustering av värmesystem, vindsisolering, solcellsutbyggnad, förbättrad reglering och IMD (individuell mätning och debitering), säger Oskar Scheiene.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans klimatinitiativ.

Kicki_Bjorklund_o_Johan_Zandin_skriver_under_klimatinitiativ
Bostadsbolagets vd Kicki Björklund och Johan Zandin, styrelseordförande i Bostadsbolagets styrelse skriver under avsiktsförklaringen till Allmännyttans klimatinitiativ.