Hoppa till innehåll

Bostadsbolaget sammanfattar 2021

Ombildning av 58 lägenheter till bostadsrätt, 52 nybyggda lägenheter för uthyrning och en omsättning på drygt 1,9 miljarder – så sammanfattar Bostadsbolaget sitt ekonomiska verksamhetsår 2021.

– Det har varit ett utmanande men samtidigt ett väldigt utvecklande år för vår verksamhet, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.
Även om pandemin fortsatte att i viss mån prägla vardagen så kunde verksamheten ändå återgå till ett någorlunda nytt normalläge under hösten.

Stabil ekonomi

Bostadsbolaget har fastigheter över hela Göteborg och fastigheternas marknadsvärde (exklusive de tre kommanditbolagen) uppgår till drygt 38 miljarder kronor. År 2021 omsatte Bostadsbolaget 1 979 miljoner kronor vilket är 82 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna hänförliga till våra fastigheter, inklusive nyproduktion uppgick till 606 miljoner kronor och årsresultat till 105 miljoner kronor.

Ny avdelning och nya roller

Bostadsbolagets nya avdelning – Affärsutveckling – kom i gång på allvar under 2021 och innefattar nu IT, uthyrning med tillsatt uthyrningschef, debitering, säkerhet och kundservice. Fler nya roller har tillkommit i bolaget, bland annat utvecklingschefer.
– Vårt uppdrag har ändrats en del sedan vi införde superförvaltning i våra utvecklingsområden och arbetet här leds nu av utvecklingscheferna samt utvecklingsledare. Det handlar om allt från jobbsatsningar och samarbete med föreningslivet till nolltolerans mot kriminalitet och andra trygghetssatsningar, säger Kicki Björklund.

Framgångar i utvecklingsområden

Det strategiska arbetet i våra utvecklingsområden ska bidra till målet om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden år 2025. Hösten 2021 fick vi det glädjande beskedet att Tynnered flyttades ner på polisens lista, från ett särskilt utsatt område till riskområde. Rannebergen som tidigare legat på gränsen till utsatt område togs bort från listan helt.
– Det här visar att vi är på rätt väg med vår superförvaltning, säger Kicki Björklund.

Ombildning i Tynnered

Bostadsbolaget har i uppdrag från kommunfullmäktige att gynna blandade upplåtelseformer i våra utvecklingsområden. Därför beslutade bolagets styrelse att godkänna hyresgästernas förfrågan att köpa fastigheten med de 58 lägenheterna på Briljantgatan 66 – 76 och den 5 oktober genomfördes affären. Tillförseln av nya lägenheter under 2021 innefattade dels nyproduktion, dels konvertering av lokaler och landade på 52 till antalet. Därmed minskade Bostadsbolagets bestånd med sex lägenheter under 2021 och bolaget äger och förvaltar nu 23 791 bostäder. (Inkluderat bostäderna i de tre helägda kommanditbolagen blir antalet lägenheter i beståndet 24 823.)

Två hederspriser

Ökad trygghet och minskad klimatpåverkan är något som Bostadsbolaget arbetar fokuserat och långsiktigt med.
– Vi är därför väldigt stolta över att ha fått motta två hederspriser för vårt arbete inom dessa områden under 2021, säger Kicki Björklund.
Det ena var Hederskristallen som tilldelades Bostadsbolaget vid AktivBos Benchmark Event, bland annat för det stora trygghetslyftet i Hammarkullen under de senaste åren.
Det andra var från branschorganisationen Svensk Solenergi där Bostadsbolaget fick ett hedersomnämnade i kategorin Årets anläggning för sin unika designade solcellsfasad som stod klar sommaren 2021 på Friskväderstorget i Biskopsgården.
– Den här uppmärksamheten stärker oss i att fortsätta våga prova nytt och bidra till utvecklingen. Vi tror att det också ökar känslan och värdet av området för våra hyresgäster, säger Kicki Björklund.

Här finns hela Årsredovisningen för läsning. Hållbarhetsfrågorna redovisas separat i en gemensam hållbarhetsredovisning för hela Framtidenkoncernen.

Årsredovisningen omfattar Göteborgs stads bostadsaktiebolag AB (Bostadsbolaget) dvs exklusive helägda kommanditbolag, Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, Fastighetsbolaget Gropens gård och Fastighetsbolaget Friskväderstorget

Bostadsbolaget 2021 i siffror

– Nettoomsättningen uppgick till 1 979 (1 897) miljoner kr
– Rörelseresultatet uppgick till 533 (436) miljoner kr
– Årets resultat uppgick till 105 (39) miljoner kronor
– Direktavkastning exkl. räntebidrag var 8,7 (8,3) %
– Soliditeten per 31/12 2021 uppgick till 31,8 (28,4) %
– Antalet anställda per 31/12 2021 var 373 (345) personer
– Antalet lägenheter per 31/12 2021 var 23 791 (23 797) st