Hoppa till innehåll

Leva klimatsmart – så tycker hyresgästerna

För första gången har Bostadsbolagets hyresgäster fått svara på vad de önskar för att kunna leva mer klimatsmart.
– En guldgruva för oss när vi ska planera vårt kommande arbete, säger Sandra, miljö¬samordnare på Bostadsbolaget.

Den hälft av alla hushåll som inte fick den vanliga hyresgästenkäten i höstas erbjöds istället att svara på en digital enkät om klimatsmart boende. Nästan 47 procent skickade in sina svar, det vill säga lite drygt 5 800 hushåll.
– Vi är supernöjda och glada att så många svarade, trots att vi inte gjorde lika mycket reklam för den här undersökningen som för den ordinarie. Det visar att våra hyresgäster har ett stort engagemang i de här frågorna, säger Sandra.

Bakgrunden till enkäten är att Bostadsbolaget vill skapa bättre möjligheter för sina hyresgäster att leva klimatsmart – från sopsortering och odling till delningstjänster och resor till och från hemmet.
På frågan om vem som har det över¬gripande ansvaret för att den svarande ska kunna leva mer miljövänligt svarar de ¬flesta ”jag själv” – men på andra plats kommer ”min hyresvärd”.
– Ett väldigt intressant svar, säger ¬Sandra. Det är tydligt att det vi gör har ett stort inflytande och att vi är på rätt väg med att utveckla det här arbetet.

Vad hyresgästerna anser om möjligheter till källsortering, vilken typ av delningstjänster de önskar mest och vad som behövs för att de oftare skulle ta cykeln varierar mellan olika bostadsområden.
– Den här enkäten är ovärderlig för oss. Nu behöver vi inte gissa vad folk vill ha, och kan dessutom erbjuda olika lösningar i olika områden.
Alla svar ska analyseras ordentligt för att därefter mynna ut i konkreta insatser, till en början på pilotnivå.
– Exempelvis har vi redan sett ett stort intresse för att kunna låna verktyg. Vi får testa oss fram till hur det skulle kunna fungera, säger Sandra. Men vi kommer att hitta mycket mer att jobba med när vi tittar närmare på detaljer och olika områden.

Populärast att kunna låna av hyresvärden
• Verktyg
• Bil
• Cykel
• Lek-, spel-, fritidssaker

Tjänsterna som efterfrågas mest
• Laga elektronik
• Leveransboxar för paket
• Laga cyklar
• Secondhandaffär

Bättre cykelvägar önskas
• Bostadsbolagets hyresgäster förflyttar sig mestadels till fots eller med kollektivtrafik.
• Bättre och tryggare gång- och cykelvägar samt bättre kollektivtrafik skulle göra att fler reste mer miljövänligt.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: iStock

En människa cyklar förbi med stadsbild i bakgrunden.

Bättre cykelvägar önskar många.

En lite växt som är på väg att gro med två barnhänder i bakgrunden.

Att få möjlighet att odla i anslutning till sin lägenhet är det många som vill.

En kvinna borrar i en metallkrok

Verktyg är något som många skulle vilja kunna låna av sin hyresvärd.

Ett brunt kärl för matavfall.