Hoppa till innehåll

Dags att börja sortera ditt avfall

Nu öppnar snart äntligen de nya miljöhusen och du och dina grannar kan börja sortera ert avfall.

Miljöhus 1 och 2 öppnar vecka 8

Miljöhus 1 och 2 öppnar tisdag den 23 februari. Från och med då slänger du både sorterat avfall och restavfall i miljöhusen istället för sopnedkasten. Miljöhus 1 och 2 kan endast användas av dig som bor på Topasgatan 5-20 samt 53-57.

Miljöhus 3 och 4 öppnar vecka 11

Miljöhus 3 och 4 planeras att öppna tisdag den 16 mars. Från och med då slänger du både sorterat avfall och restavfall i miljöhusen istället för sopnedkasten. Miljöhus 3 och 4 kan endast användas av dig som bor på Topasgatan 21-52.

Du kan se på kartan nedan var miljöhusen finns. Adresserna är:

Miljöhus 1: Vid Topasgatan 56
Miljöhus 2: Vid Topasgatan 17
Miljöhus 3: Mellan Topasgatan 22 och 31
Miljöhus 4: Vid Topasgatan 44

Karta som markerar ut var miljöhusen är placerade.

Dörrarna till miljöhusen öppnar du med din aptus-tag. I miljöhusen sorterar du avfall i olika kärl för förpackningar, tidningar, restavfall och matavfall. Det sorterade avfallet blir sedan till nytt material, biogas och gödsel. Fram till att miljöhusen är färdiga kan du slänga ditt avfall precis som vanligt i sopnedkasten. Därefter kommer sopnedkasten att stängas och du använder istället miljöhusen. Grovavfall ska fortfarande slängas i container när det finns utställt.

Under vecka 7 och 10 kommer vi att dela ut en blå påse som innehåller viktig information och några saker som kan underlätta när du sorterar. Vi kommer att hänga påsen på handtaget till lägenhetsdörren.

Har du några frågor kan du kontakta din fastighetsvärd.