Hoppa till innehåll

De nya hyrorna är klara

Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget är nu klar. Hyrorna höjs med i genomsnitt 4,5 procent från den 1 april 2024. Vi kommer inte ta ut någon hyra retroaktivt utan den nya hyran börjar gälla från och med den 1 maj 2024.

Överenskommelsen är treårig vilket innebär en höjning med i genomsnitt 4,5 procent för 2024, 4 procent 2025 och 3,5 procent 2026.

Det pågår ett arbete med att anpassa hyrorna i olika fastigheter efter dess olika egenskaper. Detta är något som Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen är överens om. Arbetet utgår ifrån bestämda faktorer som till exempel läge i staden, fastighetens standard och egenskaper samt fastighetsservice i området. Det innebär att en del lägenheter får en högre hyreshöjning än snittet och andra en lägre hyreshöjning än snittet baserat på egenskaperna för den aktuella fastigheten.

Vad den nya hyran för 2024 blir för varje lägenhet kommer du kunna se på Mina sidor samt på hyresavin som delas ut i slutet på april.

Det kommer även att sätta upp anslag i våra trapphus om hyreshöjningen.