Hoppa till innehåll

Digital bointroduktion för våra hyresgäster i Hammarkullen

Digital bointroduktion för våra hyresgäster i Hammarkullen

När våra kollegor i Hammarkullen uppmärksammade att en stor mängd nyinflyttade hyresgäster inte kände sig bekväma med vad som gäller när man bor i en hyresrätt startade de en digital bointroduktion för hyresgäster i området. Problem som exempelvis hur avfallshanteringen går till, vad som gäller när man tecknar en hemförsäkring, hur ofta man ska kontrollera sin brandvararnare eller hur man går tillväga om man vill välja tillval till lägenheten var några av de frågor som blev allt vanligare hos hyresgästerna. Rebecca Lindqvist, utvecklingsledare i Hammarkullen, var en av initiativtagarna till de digitala träffarna med hyresgästerna.

– När man får mycket information av uthyraren tycker vi det är viktigt med en personlig kontakt med den som flyttar in i vårt område och kunna ge områdesspecifik information. Dels för att hyresgästerna ska få all information som de behöver inför flytten men även för att de ska känna sig bekväma med att delta i olika boendedialoger, säger Rebecca.

– Vår förhoppning är att hyresgästerna ska känna sig väl informerade och trygga när de flyttar in. Att de har kännedom om hur allt fungerar i området, vilka som jobbar där och vad de olika yrkesrollerna ansvarar över, fortsätter hon.

Vid bointroduktionsträffarna deltar flera nyinflyttade hyresgäster samtidigt, vilket har resulterat i att det har blivit ett första möte med sina nya grannar för många.

– Under dessa tider är det många som upplever ensamheten som mer påtaglig. Så att vi dessutom skapar en digital och riskfri mötesplats där hyresgästerna kan lära känna varandra har varit ytterligare en positiv aspekt som vi inte hade i åtanke från början. Många har då passat på att lära sig av varandra och skapa en första kontakt med sina nya grannar, vilket har varit jätteroligt att se, säger Rebecca.

Initiativet, som pågått sedan årsskiftet, har fått positivt bemötande. Även om det är lite svårare i digital form finns det ett intresse av att delta, vilket Rebecca ser positivt på. Förhoppningen är att de digitala träffarna ska kunna komplettera fysiska träffar så fort restriktionerna tillåter det, och även att de kan starta bointroduktioner i fler områden.

Översiktsbild över Hammarkullen. Närmast i bild är en fasadmålning och bortom den syns Bredfjällsgatan.

111208 Bostadsbolaget
Hammarkullen
Foto: Sofia Sabel