Hoppa till innehåll

Succékonceptet får större budget

För tredje året i rad får hyresgäster i Biskops­gården vara med att bestämma vad årets boende­budget ska användas till. Nytt för i år är att det geografiska området utökas att gälla både Norra och Södra Biskopsgården samt Länsmansgården.

Publicerad i Trivas nr 1 2021.

Budgeten har vuxit rejält sedan förra året – hela en miljon kronor ska gå till gemensamma platser utomhus.
Syftet med boendebudgeten är att öka gemen­skapen i om­rådena och att öka hyresgästers möjlighet att påverka sin närmiljö och på så vis bidra till att stärka den lokala demokratin. Temat i år är ”Tillsammans utomhus” och budgeten har fått namnet ”En miljon platser”, då idén är att miljonen ska gå till att skapa fler och bättre platser i områdena. Det kan handla om gårdar, torg eller allmänna områden som angränsar till exempelvis en park.
– Temat ”Tillsammans utomhus” har vi valt för att sätta fokus på våra gemen­samma platser utomhus. Betydelsen av dessa platser har blivit extra tydlig under det senaste året, säger Amanda Sjöstrand, utvecklingsledare och ansvarig för boendebudgeten.
– Hur kan vi göra det ännu roligare, härligare och finare att umgås utomhus?
En plats kan vara många saker, och förslagen kan handla om konkreta saker som en dansbana, en boulebana eller konst på torget, men de kan också handla om en typ av plats – till exempel någonstans för äldre och unga att träffas på eller för att upptäcka naturen. Tänk gärna kreativt kring våra gemensamma platser.

Hon berättar att tidigare års boende­budget har varit ett mycket positivt inslag i Norra Biskopsgården och hon hoppas att antalet förslag på projekt som kommer in ökar rejält nu när även Södra Biskops­gården och Länsmansgården är med.
– Alla som bor i dessa områden har fått lämna in förslag. Bostadsbolaget hjälper till med att utforma och utveckla en idé om man behöver det. Vinnarna kommer att presenteras i början av sommaren.

Bor du i Biskopsgården eller Länsmansgården? Så här lämnar du förslag!

Läs mer om ”En miljon platser” på Bostadsbolagets digitala plattform för dialog: Digitala plattform eller ta kontakt med Amanda Sjöstrand, tel 031 – 731 54 13, mail: amanda.sjostrand@bostadsbolaget.se

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Svante ÖrnbergMatlagningskvällar och fotbollsturnering är några av de förslag som blivit verklighet genom tidigare års boendebudgetar.