Hoppa till innehåll

En äng för bin och humlor

Humlorna surrar och ett par fjärilar fladdrar förbi i solskenet. Här, vid den nyanlagda lilla ängen mitt i bostadsområdet i Tynnered, får insekterna en fristad bland växter som de gillar. Initiativet till den lilla ängen mitt bland bostadshusen kom från Carina Sundqvist som arbetar ideellt för Naturskyddsföreningen. Hon är oroad över att den biologiska mångfalden hotas.

– Att skapa sådana här naturängar är ett sätt att hjälpa bina. Vi behöver dem för att kunna få grönsaker och frukt, samtidigt som fåglar och andra djur behöver insekter för sin överlevnad. Vårt sätt att odla har förändrats. Det finns inte lika mycket av de blommor, gräs och örter som bin behöver för att överleva. Vi har 290 olika sorters vilda bin i Sverige, men en tredjedel av dem är hotade. Carina kontaktade Arne som är miljövärd på Bostadsbolaget i Tynnered. Han var genast med på idén om att anlägga en äng och hade förslag på ett bra ställe som kunde passa. Bostadsbolaget gav klartecken och i slutet av maj månad gjordes ängen iordning. Gräsmattan togs bort, ett lager av grus spreds ut för att skapa en mer näringsfattig miljö, det planterades växter och såddes fröer. Ytan är uppdelad i tre olika bitar för att ha kvar möjligheten att ta den lilla stigen som går upp till skogen. Här växer nu prästkrage, blåklocka, akleja, näva och myskmadra. En fröblandning med ett tjugotal olika ängsfröer, till exempel blåklint och vallmo har såtts. Humlor och bin har hittat hit. När ängen har vuxit upp ska den slås med lie och inte klippas med gräsklippare. På så sätt sparas växternas rötter bättre. Sedan räfsas det slagna gräset ihop och tas bort för att bevara den näringsfattiga miljön.

– Det tar tid att etablera en äng, förklarar Arne. Om vi hade sått i vanlig näringsrik jord hade det vuxit som bara den. Men nu går det lite långsammare – och det är meningen. Nästa sommar blir det kanonfint här när alla fröer har grott och växterna har tagit sig. Bostadsbolagets område i Tynnered byggdes 1966. Arne har jobbat inom Bostadsbolaget i snart 18 år och innan dess flera somrar som säsongsarbetare. Han känner Tynnered väl och pekar ut flera spår efter gamla torp som låg här innan flerfamiljshusen byggdes.

– De boende här har varit väldigt positiva och nyfikna på vårt ängsprojekt, säger Arne. Många frågar vad vi gör och är intresserade. Även området Ramberget på Hisingen har en nyanlagd äng inom samma projekt. Hyresgästerna där uppskattade särskilt att få se den slås med lie. Dessa ängar är exempel på det arbete som pågår just nu över hela Sverige för att rädda bin. I det projekt som Naturskyddsföreningen driver har 1 200 nya ängar skapats under året. I Göteborgs kommun har Framtidenkoncernen (där Bostadsbolaget ingår) visat intresse för att anlägga liknande ängar i fler bostadsområden. Det är tufft att vara ett bi och nu
behöver de hjälp.

– Vi dödar bina med besprutning, städar bort miljöer där de vill bygga sina bon och tar bort växter som de behöver för mat. Men med den här typen av initiativ tror jag att vi kan vända utvecklingen, säger Carina förhoppningsfullt

Artikel från TRIVAS #3 2019
TEXT MALIN AGE | FOTO SVANTE ÖRNBERG

Alla behöver varandra

För att det ska bli frukt och frön behöver växter pollineras. Det betyder att pollen flyttas från blommans ståndare till pistill, inom samma blomma eller mellan olika blommor. Nästan alla blommor behöver hjälp av olika insekter med sin pollinering, några tar hjälp av vind eller vatten medan andra blommor sköter pollineringen själva.
KÄLLA: NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa bin: raddabina.nu


Arne från Bostadsbolaget och Carina Sundqvist hjälps åt med att titta till de nyanlagda ängarna.


Ett annat initiativ i Tynnered är biodling. På en skyddad innergård står en bikupa med honungsbin. Totalt finns det sju olika kupor utplacerade i Bostadsbolagets områden. En normal bikupa brukar ge 30–40 kilo honung på en sommar. Det krävs 10 000 pollineringar för att producera 1 gram honung.