Hoppa till innehåll

Ny resurs i Hammarkullen för dig som behöver hjälp tillbaka till arbetslivet

Du som bor i Hammarkullen och har behov av stöd för att ta dig tillbaka till arbetslivet igen har nu tillgång till en ny resurs. Läs mer om vad det handlar om.

Vill du ha hjälp och stöd med något av nedanstående:

– Rehabilitering och återgång till arbetslivet
– Sjukvården
– Försäkringskassan
– Socialtjänsten
– Föreningar
– Coachning

Då kan du kontakta Susanne Carlsson som kommer att finnas på Aktivitetshuset på Bredfjällsgatan 36 flera dagar i veckan.
Du kan boka tid med henne via telefon: 031-365 16 90 eller via mejl: susanne.carlsson@angered.goteborg.se

Susanne är samordningskoordinator och kommer från Samordningsförbundet. Hennes uppgift är att stötta våra hyresgäster som behöver hjälp med att komma tillbaka till arbetslivet.

Samordningsförbundet Göteborg Nordost ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt de två nordöstra stadsdelarna i Göteborgs Stad: Angered och Östra Göteborg. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse som består av förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna.