Hoppa till innehåll

Enklare att gå och nå

Trappsteg som är för höga, dörrkarmar som sitter för tätt eller ledstänger som saknas. Det finns många hinder för människor som har svårt att röra sig eller ser sämre. Men det finns också flera enkla åtgärder som underlättar och gör det lättare att röra sig runt sin bostad.

– Det ska vara enkelt att ta sig till och från sin lägenhet – även om man har svårt att röra sig eller har synproblem, säger Emelie Arnell som är nyproduktionskoordinator på Bostadsbolaget.
– Vi vill kunna erbjuda bra och funktionella boenden för en befolkning som blir allt äldre. Vi kommer nu att fokusera på trapphusen i de områden där vi vet att det bor många äldre. Med ganska enkla åtgärder kan man göra många förbättringar. Vi väver också in tillgänglighetsarbetet i både nyproduktion och i renoveringsprojekt, säger hon.

Redan 2015 gjordes en genomgång och besiktning av Bostadsbolagets samtliga fastigheter med tanke på tillgänglighet och framkomlighet. De protokollen ligger nu till grund för att ge en översikt och fortsätta arbetet i och runt om fastigheterna.
Till sin hjälp har Emelie TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd), ett webbaserat verktyg och handbok som utvecklats av före detta Hjälpmedelsinstitutet och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Besiktningarna som genomförs med TIBB fokuserar på gångvägar till entréer, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser.

Men tillgänglighetsarbetet i utomhusmiljön har pågått länge hos Bostadsbolaget. Kicki Bälter är trädgårdsutvecklare på Bostadsbolaget och har under flera år ansvarat för ökad tillgänglighet och framkomlighet i utomhusmiljön.
Hon ger flera exempel på vad man kan göra. Exempelvis att plana ut trappor och ta bort för höga nivåskillnader eller att skapa kontrastmarkerade trappor som gör att synskadade ser att det är just trappor. Uteplatserna behöver utformas så att framkomligheten är god och bord och bänkar måste vara i rätt höjd så att inte blir för trångt om man exempelvis sitter i rullstol.
– Dessutom arbetar vi mycket med lekplatserna i våra områden för att göra dem mer tillgängliga för barn med olika funktionsvariationer, säger Kicki.

Publicerad i Trivas nr 3 2021.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Robert Lipic

Två kvinnor sitter vid en fikaplats.

Bord som är särskilt anpassade för att en rullstol ska kunna köra intill.

Bilden föreställer en fot på ett trappsteg.

Tydliga kontrastmarkeringar vid trappor underlättar för dem med synnedsättning.

En hand på en ledstång.

Kraftiga ledstänger ger stöd.

En gunga på en lekplats.

Lekredskap som är anpassade för alla.

En fikaplats utomhus.

Även fikaplatserna ska vara tillgängliga för alla.

Trappor med ramp.

Ramper vid trapporna ökar tillgängligheten.

Två kvinnor som går mot kameran.

Kicki Bälter och Emelie Arnell, Bostadsbolaget.