Hoppa till innehåll

Incheckning på insektshotell

I våras fick alla förskolor i Norra Biskopsgården en inbjudan att vara med i ett projekt för att lära sig mer om biologisk mångfald. Tre förskolor nappade och resultatet blev tre insektshotell i jätteformat och blommande ängar.

Tanken bakom projektet är att öka kunskapen kring biologisk mångfald i närmiljön och dessutom skapa en plats i naturen som är spännande att besöka. Emmelie Falk, förvaltningsadministratör på Bostadsbolaget, är en av de drivande krafterna bakom.
– Vi ville skapa något tillsammans med de boende och inkludera även de minsta. Både byggandet av insektshotellen och förberedelserna inför ökar intresset för att skapa något utomhus. Något som finns kvar och kan följas i många år och som man känner stolthet över, säger hon.
Insektshotellen började förberedas redan under vintern. Vid sina dagliga promenader passade barnen på förskolorna på att plocka löv, pinnar, kottar och annat material att fylla hotellen med. Själva hotellen består av lastpallar som sparats från varuleveranser.

När våren och värmen kom var det dags att sätta i gång med själva bygget. Tillsammans med Bygglekplatsen snickrade, sågade, borrade och byggde barnen i flera veckor. Därefter var det dags att fylla hotellen med allt material de plockat tillsammans med gamla tegelpannor och tomma mjölkkartonger, så att de blev fulla av lagom stora skrymslen för vildbin och andra småkryp att flytta in i.
– Alla insekter är välkomna till hotellen, säger Valter Mauro, en av områdets miljövärdar som varit med i projektet.
Projektet som handlar om att skapa biologisk mångfald drivs av Bostadsbolaget i samarbete med Botaniska trädgården och Bygglekplatsen.

Barnen lär sig om den vilda floran

Ängsprojektet har drivits tillsammans med Botaniska trädgårdens skolprojekt ”Så vilda!”. Ett utbildningsmaterial har försett förskolorna med frön, skyltar och annat material för att sprida kunskap om den vilda floran.
– Förskolorna på Flygvädersgatan och Dimvädersgatan har pallkragar på egen mark. International Preschool får ta del av Bostadsbolagets mark och sår sin äng på en innergård, säger Emmelie.
Ängarna är perenna och det kommer olika växter varje år så barnen kommer att kunna fortsätta lära sig om växter och frö i många år.

Publicerad i Trivas nr 3 2021.

Text: Kerstin Torsede, Foto: Emmelie Falk, Bostadsbolaget

Två barn som arbetar vid en bänk.

Förskolorna på Flygvädersgatan och Dimvädersgatan och International Preschool har varit med i projektet att bygga insektshotell tillsammans med Bygglekplatsen.

Barn som spikar en spik i en stubbe.

Det krävs övning för att lära sig spika i en spik.

Barn vid pallar som ska bli till insektshotell.

Skaparlusten och kreativiteten var stor när barnen kom igång med att bygga hotellen. När de väl var ihopspikade skulle de fyllas med material som barnen plockat under sina promenader – gräs, kvistar, kottar och pinnar.