Hoppa till innehåll

Förändrar till det bättre

Bostadsbolaget äger och förvaltar hus över hela staden, byggda vid olika tidpunkter under nästan 80 års tid. Att förändra, renovera eller bygga om dem blir förr eller senare nödvändigt och något som ständigt pågår någonstans.
En av dem som ansvarar för det är Johannes, projektansvarig på Bostadsbolagets fastighetsutveckling.

Publicerad i Trivas nr 2 2024.

Som en av åtta medarbetare och projektansvarig är det hans uppgift att planera, koordinera och övervaka olika förändringsprojekt.
Trivas träffar honom en morgon i Bostadsbolagets lokaler i Hammarkullen, i bottenvåningen på Bredfjällsgatan 62. Just det här huset är ett typexempel från miljonprogrammet och har en lång betong- och sjöstenfasad i sju våningar.

Johannes berättar att hans jobb nästan alltid börjar med ett konkret behov: till exempel att fönstren i ett hus behöver bytas. Då utreder han först det verkliga behovet – exakt vad är det som behöver göras? Sedan pratar han med alla som berörs av projektet så som arkitekter, hyresgäster, antikvarier, entreprenörer, styrelsemedlemmar med flera.
– Det blir en del jämkande och många diskussioner. Jag behöver ta hänsyn till allas olika viljor och behov, säger han.
Därefter gör Johannes en konkret plan för hur bytet av fönstren ska gå till. Han tar fram budget, tidplan, avtal med entreprenörer och en hel del annat.
– Sedan kör projektet i gång, och jag övervakar så att planen följs av alla inblandade.

Ett konkret exempel på Johannes arbete handlar just om huset vi befinner oss i samt två andra fastigheter på Bredfjällsgatan. Samtliga fönster på norrsidan är uttjänta, gamla och slitna. Genom att byta till nya fönster får hyresgästerna en bättre komfort och huset bättre energivärden – energikostnaderna sänks med 300 000 kronor om året under de cirka 40 år som de nya fönstren beräknas att hålla.

I grunden är Johannes byggnadsingenjör. Allt började för tio år sedan då han var byggprojektledare på Swedavia och arbetade med utvecklingsprojekten när Landvetter flygplats byggdes ut. Därefter blev det Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad där han som byggprojektledare ansvarade för den nya friidrottsanläggningen Björlandavallen. Här på Bostadsbolaget har han varit i två år.

Just nu är Johannes och hans kollegor i slutfasen på ett viktigt projekt som kallas Trygghetssäkrade fastigheter. Det är en satsning som ska öka tryggheten och säkerheten för Bostadsbolagets hyresgäster i Hammarkullen, Södra och Norra Biskopsgården, Länsmansgården och Tynnered. Konkret handlar det om att installera säkerhetsdörrar, brytskydd, elektroniska inpasseringssystem samt nya förrådsutrymmen. Det är en satsning på 100 miljoner kronor som grundar sig på ett politiskt beslut.
– Det är en gemensam ansträngning där vi tillsammans med förvaltningen, lokalpolisen och trygghetsvärdarna kommit fram till vilka åtgärder som skulle göra mest positiv och verklig skillnad för de boende.

Vi går ut i området där Johannes visar en av de nya dörrarna som leder till en källarkorridor med bland annat tvättstuga. Säkerhetsdörren har en glasruta så att man enkelt ser om någon står där bakom. Det skapar trygghet direkt för den som ska in eller ut. Dörrarnas brytskydd gör att det är mycket svårt att manipulera eller bryta sig in, och dörren öppnas med en elektronisk bricka som hyresgästerna får.
– Det här har gett resultat direkt. Vi ser att obehöriga personer har mycket svårt att komma in i husen. Samtidigt säger de som bor här att det har blivit tryggare och bättre nu.

Men Johannes arbetar inte enbart med trygghet och säkerhet. En övervägande del av jobbet är att öka husens livslängd, att skapa trivsel, att förbättra energivärden och att göra husen finare att titta på. Han sysslar alltså med det som ofta kallas ”hållbarhet”. Vi går bort mot Hammarkulletorget för att titta närmare på Hammarhus som inrymmer bland annat bibliotek, Folkets Hus, Chalmers och studentboende.
– Snart ska vi bygga om Hammarhus. Jag ansvarar för klimatskalet, alltså byggnadens utsidor som tak, väggar och fönster. Min kollega Ogi jobbar med allt som ska förändras på insidan av huset medan kollegan Emma ansvarar för yttermiljön.
Projektet är i uppstart och förhoppningsvis klart om två är. Då har hyresgästerna ett renoverat och fint hus att bo och jobba i. Planen är även att Bostadsbolagets distriktskontor Öster ska flyttas hit.
– Flytten hit gör det enklare för våra hyresgäster att komma i kontakt med oss. Det kommer att bli toppen, avslutar Johannes innan han ska vidare in i nästa möte – just med arkitekterna och konstruktören för Hammarhusprojektet.

Text: Joachim Larsson Foto: Peter Nilsson

Aktuella projekt för Johannes

• Projekt Trygghetssäkrade fastigheter: Installation av bland annat 1 500 nya trygghetsdörrar med passersystem, porttelefoni samt brytskydd.
• Tvättstugor i Haga: nya tvättmaskiner som sparar vatten och ventilationsaggregat som sparar energi.
• Nytt klimatskal, Bredfjällsgatan.
• Nytt klimatskal, Hammarhus.
• Ombyggnation av Hammarkullegaraget 51.
• Byte av 1 033 fönster, renovering av 682 vädringsluckor och byte av 20 balkongdörrar, Bredfjällsgatan.

En man tittar in i kameran.

Johannes planerar, koordinerar och övervakar olika förändringsprojekt som ska förbättra Bostadsbolagets områden. Bland annat investeras 100 miljoner kronor i att öka tryggheten för hyresgästerna.

En man tittar ut genom en dörr.

För ökad trygghet har de nya säkerhetsdörrarna fönster och brytskydd.