Hoppa till innehåll

Förbud mot uthyrning via Airbnb eller liknande

Nu inför sommaren är det viktigt att veta att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb, eller andra liknande uthyrningssajter. En hyresrätt ska inte nyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

Uthyrning via Airbnb eller dylikt är hotellverksamhet

Genom att hyra ut sin lägenhet via Airbnb anses man bedriva hotellverksamhet. Ändamålet med en hyresrätt är att den ska utgöra en permanent bostad. Enligt lagstiftningen är det nu tydligt att uthyrning via Airbnb är hotellverksamhet, oavsett uthyrningens utsträckning.

Alla uthyrningsformer är otillåtna

Förbudet mot uthyrning via Airbnb gäller även om du själv är bosatt i lägenheten och hyr ut ett rum. Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under kortare perioder, som exempelvis under helger eller sommarevenemang.

Uthyrningar skapar störningar och otrygghet

Uthyrning via Airbnb innebär en stor mängd okända personer som vistas i våra fastigheter. Tidigare fall har visat att det snabbt kan leda till störningar, och i förlängningen otrygghet för andra hyresgäster. Det är ytterligare en orsak till att Bostadsbolaget ser allvarligt på korttidsuthyrningar.

Ny lagstiftning sedan oktober 2019

Den 1 oktober 2019 infördes ny lagstiftning kring uthyrning av hyresrätter. De nya reglerna innebär att det vid uthyrning endast är tillåtet att ta en hyra som är proportionerlig till vad lägenhetsinnehavaren själv betalar. Det innebär att de priser som är vanliga på uthyrningssajter som Airbnb skulle utgöra en otillbörlig vinst. Regeringens syfte med lagstiftningen är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad.

Läs mer om andrahandsuthyrningar här!