Hoppa till innehåll

Första steget mot nytt stall

Nu är träden fällda som ska bli det nya stallet i Haga! Granar och tallar fälldes i skogarna utanför Töreboda redan i februari och ska nu ligga på tork fram till i sommar.

Publicerad i Trivas nr 1 2022.

När virket har torkat är det experter på gammal byggteknik som bygger upp stallet i Mariestad.
När stommen är klar märks alla delar upp, plockas ner och forslas till Göteborg för att resas i Haga under hösten. Först våren 2023 kommer hela stallet att vara helt klart.
Du kommer kunna följa bygget på Hagas lokala sidor.

Bakgrund
Stallet i Haga är känt från tv-serien ”Albert och Herbert”, det var där deras häst Herkules bodde. I juli 2015 brann stallet ner och en bit historia försvann med det. Nu ska det byggas upp igen enligt gamla byggmetoder som när det uppfördes i mitten av 1800-talet, med undantag för moderna brandsäkerhetsåtgärder.

Syftet med att återuppbygga stallet till sin ursprungliga form är att bevara ett stycke kulturhistoria och att kunna fortsätta visa både göteborgare och turister hur en gård i Haga faktiskt såg ut i mitten på 1800-talet.

En man sågar ner ett träd.

Daniel Fondin är en av timmermännen som fäller träden som så småningom ska bli plank till det nya stallet i Haga.