Hoppa till innehåll

Från kakelugnsfabrik till lägenheter

I år fyller Bostadsbolaget 75 år. Det firar vi med att göra några nedslag i vår historia. I denna artikel, från Trivas nr 2 i år, besöker vi ett av Hagas allra äldsta hus som vi hittar på Husargatan 21. 

Publicerad i Trivas nr 2 2020.

Från kakelugnsfabrik till lägenheter

På Husargatan 21 i Haga lades en gång grunden till en stor förmögenhet som än idag lever kvar i form av stipendieutdelning. Det var nämligen här kakelugnsmakaren och donatorn August Ringnér startade sin första fabrik.

Ett av Hagas allra äldsta hus lever idag ett stillsamt liv med enbart lägenheter, utan spår av den en gång så blomstrande verksamheten.

De första bygglovshandlingarna är registrerade 1847 på den då 26-årige kakelugnsmakaren August Ringnér. Han kom från ett mycket fattigt hem och fick tidigt börja arbeta. Han blev lärling hos en kakelugnsmakare och sparade varje krona för att så småningom kunna bygga sitt eget hus och kakelugnsverkstad.

August var duktig och i takt med att efterfrågan på kakelugnar ökade när Göteborg växte utanför murarna blev 21:an för liten och fabriken flyttades till Östra Skansgatan. Verksamheten gick strålande. Det var inte bara Göteborg som växte. Efter bränder i flera svenska städer försågs så gott som alla återuppbyggda bostäder med kakelugnar och Ringnérs verksamhet utökades med fabriker både i Malmö och Gävle.

Han var en god affärsman och byggde under en tioårsperiod upp en enorm förmögenhet. Han kom att bli en av de största fastighetsägarna i Göteborg och var också en stor konst- och teaterälskare. I början av 1870-talet ropade han in Stora Teatern på auktion för 113 500 riksdaler. En summa som han lär ha betalt direkt på plats till auktionsförrättaren!

August Ringnér fick aldrig några egna barn och när han dog 1880 utföll testamentet till både social verksamhet och till en stipendiefond: ”Stipendier för arbetares förkofran genom resor i utlandet”. Fonden finns kvar än idag och delar ut pengar till elever som går en yrkesutbildning.

Huset på Husargatan 21 var länge i farozonen för att rivas. Det var i mycket dåligt skick men övertogs i början på 1980-talet av Bostadsbolaget som genomförde en omfattande renovering. Genom åren har både lägenheter och butiker samsats i fastigheten men idag är det enbart lägenheter kvar. Längst upp har Bostadsbolagets pensionärsförening en samlingspunkt. Lägenheten används som visningslägenhet vid guidade turer i Haga.

Text och foto: Kerstin Torsede

Entrédörr till Hursgatan 21

Husargatan är en av de äldsta gatorna i Haga och har sitt ursprung från 1798. Namnet, som fastställdes 1852, kommer från kronprinsens husarer som var förlagda vid en kasern vid gatans mynning i Södra Allégatan.

 

Interiörbilder från visningslägenheten på Husargatan 21

Lågt i tak, vedspis och inredning från gamla tider. Visningslägenheten längst upp på Husargatan 21 ger en bild av hur det kunde se ut.