Hoppa till innehåll

Från och med den första juli höjs hyran

Bostadsbolaget har efter förhandlingar tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen om en generell hyreshöjning på 1,8 procent från och med den förste maj 2020, efter beslut i Hyresmarknadskommittén (HMK). Bostadsbolaget kommer dock införa höjningen från och med den första juli, utan någon retroaktiv hyreshöjning.

Höjningen kommer att fördelas i intervallet 0 – 2,34 % Fördelningen av hyresjusteringarna görs utifrån kvaliteterna i respektive område kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till dessa kvaliteter räknas till exempel läget och service i området. Andra faktorer som vägs in är varje fastighets kvaliteter i form av teknisk standard och gemensamma utrymmen med mera.

Vad den nya hyran för varje lägenhet är kommer att stå på hyresavin som delas ut i slutet av juni. Dessutom kommer anslag att sättas upp i varje trapphus med besked om hyreshöjningen.

För information om tillfälliga rutiner avseende hyresbetalningar se här.