Hoppa till innehåll

Hyror för fordonsplatser klara

Bostadsbolaget har beslutat om nya hyror för 2022 för fordonsplatser. Hyresförändringarna gäller från 1 januari 2022 och framgår av hyresavin.

Hyrorna för bilplatser 2022 har justerats för att möta en allmän prisökning samt för att bättre stämma överens med priserna på parkeringar i övriga staden.
Hyror för bilplatser förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

En genomgång av samtliga fordonsplatser har genomförts och hyresförändringen blir på mellan 0 – 21%, med en snittökning på 12%. Hyresnivån har anpassats utifrån nuvarande hyra samt typ av fordonsplats.

Den nya hyran framgår av hyresavin för januari, vilken skickas ut andra veckan i december.