Hoppa till innehåll

Hyrorna för 2019 klara

Bostadsbolaget har efter koncerngemensamma förhandlingar nu tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en genomsnittlig hyreshöjning på 2,4 procent från och med den 1:e april 2019, efter beslut i tvistelösningsorganet Hyresmarknadskommittén.

Höjningen kommer att fördelas i intervallet 0 – 3,6 %. Höjningen täcker inte bolagets ökade kostnader. Koncernens ursprungliga yrkande speglar det behov som finns i bolaget för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vad den nya hyran för varje lägenhet är kommer att stå på hyresavin som delas ut i slutet av mars. Dessutom kommer anslag att sättas upp i varje trapphus med besked om hyreshöjningen.