Hoppa till innehåll

Information om årshyresförhandlingar inför 2019 mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige

Efter det femte förhandlingstillfället, som hölls den 6/11, avbröts förhandlingarna. Ytterligare förhandlingstillfällen kommer i dagsläget inte att innebära att parterna kommer att nå en överenskommelse, då man står för långt ifrån varandra.

Framtidenkoncernen yrkade ursprungligen på en höjning av bostadshyrorna per 2019-01-01 på 3,4 %. Koncernens sista bud ligger på 2,7%.
I och med att förhandlingarna avbrutits kommer ärendet att lämnas till Hyresmarknadskommittén.

Hyrorna förhandlas koncerngemensamt, alltså Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon tillsammans, och Framtidenkoncernens dotterbolag företräds av en delegation på tre personer.
Som grund för yrkandet ligger i första hand vårt uppdrag att som allmännyttig fastighetskoncern värna hyresrättens långsiktiga utveckling och säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och god förvaltning av fastigheterna.