Hoppa till innehåll

Snart byggstart vid Radiotorget

I januari 2019 startar etableringen med att ställa upp byggbodar vid gästparkeringen på Flygradiogatan.

Byggnationen av de nya husen planeras att starta i februari 2019. Forumbyggnaden ersätts med en byggnad som närmast torget har samma profil som den befintliga byggnaden men i bakkant innehåller cirka 30 bostäder i ett sjuvånings punkthus. På slänten sydväst om torget planerar vi för ett lamellhus med ytterligare bostäder. Totalt kommer det bli 76 lägenheter. Även JM bygger bostäder vid torget.

I samband med dessa arbeten blir det mer stökigt och bullrigt än normalt och vi kommer sträva efter att använda så lite av själva torgytan som möjligt. Butikerna på och vid torget kommer att vara öppna som vanligt under hela byggtiden.

Här kan du följa arbetet under hela processen.