Hoppa till innehåll

Information om bytesaffär mellan Framtiden och Victoria Park

Förvaltnings AB Framtidens styrelse har tagit beslut om att genomföra en bytesaffär med Victoria Park som innefattar mark i Lövgärdet och ca 280 lägenheter i Bostadsbolagets bestånd i Rannebergen. Beslutet måste nu godkännas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017.

De adresser i Rannebergen som är berörda är Fjällgrönan 4 – 10 och Fjällhavren 2 – 8, men först efter kommunfullmäktiges sammanträde vet vi om och i så fall när affären genomförs. Vi förstår att detta kan väcka både oro och många frågor och vi har därför försökt svara på de frågor vi tror att de flesta har:

Vad händer med oss om vi får ny hyresvärd?
Alla bor kvar precis som vanligt med samma hyra som tidigare. Den största skillnaden blir att det är Victoria Parks personal som du kontaktar vid felanmälan och övriga frågor kring ditt boende.

Om jag vill bo kvar hos Bostadsbolaget då?
Då får du möjlighet till det. Berörda hyresgäster kommer, om affären går igenom, att få tillgång till Bostadsbolagets Omflyttningsplats under ett års tid, räknat från den dag Victoria Park tar över fastigheten.

Vart kan jag vända mig med frågor?
Just nu har vi inte mer att berätta än det som står i den här informationen, men berörda hyresgäster kommer att få löpande information under hela processen.

Vad är syftet med bytesaffären?
Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad och har som Sveriges största allmännytta ett stort ansvar i arbetet med att tillföra nya bostäder i staden.

Som ett led i utvecklingen av hela Angered vill koncernen få möjlighet att bygga nya bostäder i Lövgärdet där Victoria Park idag äger byggbar mark. I utbyte tar Victoria Park i så fall över en mindre del av Bostadsbolagets bestånd i Rannebergen.

Varför köper Framtidenkoncernen inte bara marken av Victoria Park och behåller fastigheten i Rannebergen?
Affären måste vara bra för båda parter. Victoria Park vill fortsätta verka och utöka sitt ägande i området och får i och med bytesaffären möjlighet till detta.

Vi återkommer så fort vi har mer information.