Hoppa till innehåll

Invigning av lekplatsen för alla åldrar i Norra Biskopsgården

Välkommen till Mosskanten– generationslekplatsen där människor i alla åldrar får mötas, umgås och aktivera sig mera.

Här finns inte bara Göteborgs första interaktiva musik- och dansmaskin, utan även ett utegym, plats för bollsport, lekplats för små barn samt grillmöjligheter.

Bostadsbolaget skapar trygga utemiljöer och gemensamma mötesplatser för sina hyresgäster och har därför med hjälp av medel från Boverket satsat på en plats där människor kan umgås över generationsgränserna.
– Vi ser ett behov av ställen där både våra äldsta och yngsta hyresgäster kan träffas och hitta på saker, tillsammans eller var för sig. Det behövs också fler utrymmen där tjejer kan ta plats och känna sig trygga, säger Carina Dahlin, Bostadsbolagets förvaltare i Norra Biskopsgården.

Mosskanten ligger intill Bostadsbolagets bostäder. Det stora dragplåstret kommer förstås att bli den interaktiva musik- och dansmaskinen som det bara finns ett fåtal av i Sverige, och precis i anslutning ligger utegymet och bollplanen.
– Det finns med andra ord något för alla åldrar och smaker och vi hoppas att det här kommer bli den stora mötesplatsen för människorna som bor här. Och övriga göteborgare är förstås också varmt välkomna hit, säger Carina Dahlin.
Mosskantens generationslekplats invigs lördagen den 21 oktober kl. 13-15.
Du hittar den vid Svarte Mosse Friluftsområde i Norra Biskopsgården, närmaste hållplats Friskväderstorget.

Fakta
Bostadsbolaget beviljades sammanlagt 1 825 000 kronor från Boverket, dels för satsningen på Mosskanten i Norra Biskopsgården, dels för att utveckla utemiljön i Hammarkullen. Bostadsbolaget bidrar själv med motsvarande summa.
Stödet från Boverket ska bidra till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden och ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. Samtidigt ska bostadsområdets gestaltning bevaras eller utvecklas.