Hoppa till innehåll

Läxhjälp som lyfter unga

På Nytorpsskolan i Hammarkullen och på Sjumilaskolan i Biskopsgården lyser flitens lampa på kvällarna alltsedan skolstarten i augusti. Då träffar nämligen ett trettiotal elever sina läxhjälpare för stöd och läxläsning två kvällar i veckan. En läxhjälp som lyfter – både skolresultat och självkänsla.

Läxhjälpare

Bostadsbolaget har samarbetat med Läxhjälpen sedan 2012, som nu finns både i Hammarkullen och i Biskopsgården. Vid varje läxhjälpstillfälle kommer tre läxhjälpare som är studenter från högskolor och universitet.

– Eftersom träffarna är så många under ett helt år bygger de upp fina relationer med eleverna och blir bra förebilder och mentorer. Vi har flera läxhjälpare som tidigare varit elever och själva fått läxhjälp, säger Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef för Syd & Väst på Stiftelsen Läxhjälpen. Varje hösttermin startar med att lärarna på skolan väljer ut elever i årskurs 8 och 9 som behöver studiestöd. Elever som ligger på gränsen eller riskerar att få underkänt i kärnämnen och därmed inte komma in på gymnasiet. De som väljs ut tillfrågas och skriver därefter kontrakt med Läxhjälpen för att få delta. Skolböcker
ska alltid finnas med och närvaro vid minst fyra av de sex läxhjälpstimmarna per vecka krävs.

– Läxhjälpen är självklart helt frivillig och kostar ingenting för eleverna att delta i. Men det händer i princip aldrig att någon tackar nej till läxhjälp – tvärtom. Det är kö till platserna och ofta dyker det upp andra elever på kvällarna som också vill vara med, berättar Elisavet.

– Resultaten från läxhjälpen är goda när vi mäter över tid. 88 procent höjer sina betyg, 82 procent får ökad lust att studera vidare och 87 procent menar att de får ökad självkänsla. EN AV LÄXHJÄLPARNA heter Natalie Choi Andersson och har just klarat av sitt tredje studieår för att bli gymnasielärare. Jämsides med sina studier har hon under det senaste halvåret varit läxhjälpare på Nytorpsskolan.

– Det har fungerat jättebra och har varit fint att arbeta med så studiemotiverade elever. Jag rekommenderar verkligen fler att söka till läxhjälpare. Även om man inte studerar till lärare som jag gör, så är det ett mycket givande extrajobb, säger hon. En av eleverna på Nytorpsskolan som deltagit under sitt åttonde skolår är Huda Yussuf.

– Läxhjälpen har varit jättebra. Jag ska gå ett år till nu i nian och tänker söka gymnasiet sedan. Det skulle vara roligt att läsa till läkare. Mycket att läsa, men jag tror att jag klarar av det, säger hon.

Artikel från TRIVAS #3 2019
TEXT KERSTIN TORSEDE

Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen som är en icke vinstdrivande insamlingsstiftelse bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp över hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden. Finansiering sker till största del från näringslivet men också från stiftelser, kommuners fonder och till viss del av privatpersoner.

Sedan hösten 2012 samarbetar Bostadsbolaget med stiftelsen Läxhjälpen. Stödet innebär läxhjälp för 30 elever som går på högstadiet på Nytorpsskolan i Hammarkullen och på Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Bild på Natalie Choi Andersson, läxhjälpare på Nytorpsskolan

Natalie Choi Andersson,
läxhjälpare på Nytorpsskolan.

88%

höjer sina betyg.

87%

menar att de får ökad självkänsla.

82%

höjer sina betyg, får ökad lust att studera vidare.