Hoppa till innehåll

Mentorer från yrkeslivet skapar framtidstro

En mentor från yrkeslivet, läxhjälp och mycket mer. Högstadieelever på Frejaskolan i Tynnered får extra stöttning genom organisationen Nextar.
– För ett år sedan hade jag inget hopp om framtiden. Idag är det helt annorlunda, säger Corneille som just gick ut sjunde klass och är en av 16 elever i programmet.

Publicerad i Trivas nr 2 2024.

Nextar är en ideologiskt, religiöst och politiskt obunden organisation som stöttas genom initiativet Destination Tynnered där Bostadsbolaget ingår. Syftet bakom Nextar är att skapa samma förutsättningar för alla unga att lyckas.

Det är fredag när vi möter Corneille, mentorn Mirna och Nextar:s grundare Isaac precis efter skoldagens slut. I den luftiga korridoren står några elever vid ett bord och pratar. Lite längre bort samlas skolpersonal vid några bänkar för att snacka ihop sig innan de säger hej då inför helgen. Stämningen är glad och lugn.
– För ett år sedan var jag ny på skolan. Skolarbetet gick inte så bra och jag hade inget hopp om framtiden. Idag är det helt annorlunda. Jag får hjälp att lyckas, jag kämpar och kan fokusera på skolan, säger Corneille.

Eleverna får ett nätverk
Nextar bildades mot bakgrund av att allt för många elever i Sverige saknar gymnasiebehörighet. Visionen är att alla ska växa upp med förutsättningarna att klara av skolan och kunna forma sin egen framtid.
– Vi arbetar tätt tillsammans med skolan. Det är basen. Men en annan avgörande del i vår metodik är att engagera mentorer från näringslivet som coachar eleverna, berättar Isaac.
– Vi ser hur viktigt det är att få de unga att förstå hur betydelsefull skolan är, men också att upptäcka allt som de kan bli i arbetslivet. Vi ska ge eleverna ett kraftfullt och långsiktigt nätverk.
Mirna, som är Corneilles mentor, nickar instämmande.
– Jag växte upp i Tynnered och kan relatera till hur ungdomarna har det här. Att vara mentor åt Corneille är mitt sätt att ge tillbaka till den här stadsdelen, att försöka ge goda förutsättningar att lyckas och visa att det går att få ett bra jobb, säger hon.

Långsiktig satsning
Mirna jobbar idag på tech-bolaget Dassault Systèmes där hon är säljchef sedan fyra år. I höstas träffades mentorerna och eleverna på en matchningsträff ledd av Nextar. Eleverna fick intervjua varje mentor och sedan välja ut en av dessa. Corneille valde Mirna.
– Mentorerna kommer från många olika branscher. Här finns en person från Länsförsäkringar, en från Morris Law, en från IFK Göteborg och många fler. På Mirnas initiativ startade vi dessutom läxhjälpen ett år tidigare än planerat. Läxhjälpen ska ske varje vecka på skolan och här träffar mentorerna eleverna och hjälper till. På så vis får eleverna inte bara stöttning i skolarbetet, utan också möjlighet att träffa samtliga mentorerna från så många olika yrken, säger Isaac.

Programmet är långsiktigt och omfattar även elever från Bergsjöskolan. Corneille och de andra eleverna följs under så lång tid som tio år. Metodiken bygger på belöningar som till exempel att sponsra med idrottsutrustning och resor, men också på att ställa krav på eleverna.
Nextar skriver kontrakt med eleven och vårdnadshavaren. Kontraktet innehåller tydliga regler för hur eleven ska bete sig. I sjuan handlar det mycket om att skapa en beteendeförändring, om att ha ett vårdat språk och att respektera lärarna. Årskurs åtta fokuserar på närvaron och i nian handlar det om att säkerställa gymnasiekompetensen.

Programmet ger resultat
Elever som bryter mot reglerna riskerar att få varningar som kan leda till att de blir pausade från programmet under en termin.
– Det gör att platsen blir värdefull för eleven, du vill inte svika omgivningen och dig själv, förklarar Isaac.
– Våra insatser visar redan på goda resultat. 90,9 procent av alla elever säger att de blivit mer motiverade i skolan. 86,7 procent av vårdnadshavarna har sett en förbättring i sina barns skolprestation. Samma siffra gäller för att barnens attityd och beteende har förbättrats, konstaterar han.
– Vi träffas inte bara på skolan. Corneille har besökt mitt jobb där vi till exempel kollat på hur matematiken kan användas i verkligheten. Här programmerar vi mycket, och då ingår matte som en naturlig ingrediens, säger Mirna.

Var ser Corneille sig själv om tio år?
– Oj, det är en bra fråga. Jag tror att jag har ett jobb inom IT och programmering!

Text: Joachim Larsson Foto: Peter Nilsson

Faktaruta om Destination Tynnered

Satsningen Destination Tynnered är ett unikt samarbete mellan Framtidenkoncernen (allmännyttan i Göteborg), Stena Fastigheter och Volvo Cars, tre aktörer som delar ett starkt samhällsengagemang och en lokal koppling till Tynnered. Destination Tynnered vill, tillsammans med andra, utveckla stadsdelen i en positiv riktning. Mycket är redan på väg åt rätt håll och det vill vi ge än mer kraft till. Destination Tynnered fokuserar på fyra områden: skola, fritid, arbete och stadsutveckling. Det långsiktiga målet är att Tynnered ska gå från att vara ett utsatt område, till ett område som präglas av framtidstro och entreprenörskap. Stora resurser kommer även att satsas på att utveckla Tynnered till en attraktiv destination som många lockas att besöka. Läs mer på www.destinationtynnered.se

En pojke på 13 år tittar bortom kameran.

Idag trivs Corneille i skolan igen och ser en framtid inom IT-branschen.

En pojke i mitten med en vuxen man på vänster sida och en vuxen kvinna på höger sida tittar in i kameran.

Nextars grundare Isaac (t v) tillsammans med Corneille och hans mentor Mirna.