Hoppa till innehåll

Nu kan du byta lägenhet inom hela allmännyttan

Är du sugen på att byta lägenhet? Nu har du som bor hos Bostadsbolaget möjlighet att söka bland fler lägenheter och i fler stadsdelar på nya Omflyttningsplatsen.

Publicerad i Trivas nr 4 2022.

På den gemensamma webbplatsen för lägenhetsbyte kan du söka lediga lägenheter från Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon.
Här har vi samlat frågor och svar kring den nya Omflyttningsplatsen.

Vad är fördelen med en gemensam omflyttningsplats?
• Den stora fördelen är att du som redan bor hos Bostadsbolaget idag och letar efter en annan lägenhet kan söka bland fler lägenheter och i fler stadsdelar.

Vem kan söka lägenhet på Omflyttningsplatsen?
• Alla som har ett gällande förstahandskontrakt hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder eller Poseidon och har varit folkbokförda i nuvarande lägenhet i minst 12 månader kan söka lägenhet på Omflyttningsplatsen. Du får inte ha haft något inkassokrav som gäller din hyra och inte heller fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna. Tänk på att när du skriver ett nytt avtal sägs din nuvarande lägenhet upp.

Hur ser urvalsprocessen ut för dem som söker lägenheter på Omflyttningsplatsen?
• Det är boendetiden i nuvarande lägenhet som avgör vem som får erbjudande om den lediga lägenheten. Längst boendetid går först. Din boendetid räknas från den dagen du flyttade in i lägenheten.

Förändras min köplats på den gemensamma Omflyttningsplatsen?
• Det är fortfarande din boendetid i nuvarande lägenhet som avgör din möjlighet att få lägenheten. Längst boendetid går först. Beroende på hur lång boendetid de andra sökande har så styr det dina möjligheter att få lägenheten.

Behöver jag aktivt stå i kö till omflyttning?
• Nej, när du har bott mer än 365 dagar i din nuvarande lägenhet aktiveras du per automatik för Omflyttningsplatsen.

Kostar det att använda Omflyttningsplatsen?
• Nej, det kostar inget att använda Omflyttningsplatsen.

Påverkas min kötid till Boplats om jag byter bostad via Omflyttningsplatsen?
• Nej, din kötid till Boplats påverkas inte.

Vad händer när jag intresseanmäler en lägenhet på Omflyttningsplatsen?
• Efter att publiceringen av lägenhetsannonsen avslutats skickas erbjudande till ett antal sökande med längst boendetid i nuvarande lägenhet. Innan du svarar ska du ha tittat på lägenheten. Hur lägenheten visas framgår av erbjudandet. Lämna ditt svar inom utsatt svarstid om du vill gå vidare och hyra lägenheten.

Vad händer om jag tackar nej till en lägenhet jag blivit erbjuden på Omflyttningsplatsen?
• Tackar du nej, kan du söka vidare, men tänk på att du endast kan tacka nej till fem erbjudanden under sex månader, därefter får du vänta i sex månader innan du kan söka igen. Om du inte aktivt svarar, räknas det som ett nej-svar.

Vilka lägenheter hamnar på Omflyttningsplatsen?
• När en lägenhet blir ledig hos bostadsbolagen läggs den först ut på Omflyttningsplatsen. Om de sökande som erbjuds lägenheten på Omflyttningsplatsen tackar nej, eller om det inte finns intresse alls bland nuvarande hyresgäster, annonseras den ut på Boplats. Undantaget är lägenheter som har kortare inflyttningsdatum än tre månader eller blir lediga efter en intern omflyttning – de lägenheterna annonseras direkt på Boplats.

Hur länge ligger lägenheterna kvar på Omflyttningsplatsen?
Lägenheter på Omflyttningsplatsen finns publicerade i fyra dagar.

Uppsägningstid för internomflyttning?
• Din befintliga lägenhet kan sägas upp till samma datum som tillträdet till nya lägenheten. Då behöver du alltså inte betala dubbel hyra vid internomflyttning. Dialog om uppsägningstid sker vid kontraktsskrivning med uthyrare.

Kvinna packar upp efter flytt