Hoppa till innehåll

Nya hyror från och med den första maj

Bostadsbolaget har tecknat ett nytt avtal med Hyresgästföreningen gällande hyreshöjning för 2023. Den genomsnittliga hyreshöjningen i år blir 4,25 procent och börjar gälla från och med den 1 maj.

Hyreshöjningen för maj och juni kommer att tas ut i efterhand, men för att mildra effekten av detta kommer den kostnaden att fördelas ut under hela perioden juli till december.

Över tiden pågår ett arbete med att anpassa hyrorna i olika fastigheter efter dess olika egenskaper. Detta är något som Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen är överens om. Arbetet utgår ifrån bestämda faktorer som till exempel läge i staden, fastighetens standard och egenskaper samt fastighetsservice i området. De som betalar en hög hyra i förhållande till fastighetens egenskaper får en lägre hyreshöjning än genomsnittet och vice versa. På så sätt skapar vi på sikt en mer rättvis hyra där du som hyresgäst betalar för de egenskaper fastigheten du bor i har. I år är spannet för differentieringen av hyrorna mellan 2,4 – 5,25 procent med några få undantag.

Vad den nya hyran för 2023 blir för varje lägenhet kommer du kunna se på Mina sidor samt på hyresavin i mitten av juni.

Vi kommer även att sätta upp anslag i varje trapphus om hyreshöjningen.