Hoppa till innehåll

Nya solceller på taken i Hammarkullen

För att minska andelen inköpt el och därmed vår klimatpåverkan har Bostadsbolaget monterat upp 654 kvadratmeter nya solceller på hustaken på Hammarkulletorget 31-51.

Elen som solcellerna producerar kommer användas direkt i respektive hus för att bland annat driva hissar, tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen. En liten del kommer även skickas tillbaka ut på elnätet beroende på årstid och belastning. Den totala effekten av solcellerna i Hammarkullen beräknas till 111 kWp.
– De nya solcellerna kommer kraftigt reducera andelen inköpt el för de här fastigheterna, säger Oskar Scheiene, energichef på Bostadsbolaget.

Minskad klimatpåverkan
Taken på Hammarkulletorget 31-51 har tidigare haft solpaneler för varmvattenberedning men då dessa blivit till åren var funktionen inte längre tillräcklig.
Satsningen passar väl in i Bostadsbolagets och hela Framtidenkoncernens beslut att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Förutom att bli helt fossilfria ska även energianvändningen minskas med 30 procent senast år 2030.
Det här är den första av flera solcellsprojekt som Bostadsbolaget ska genomföra de närmsta fem åren. För 2019 finns planer för ytterligare fastigheter i Tynnered och Tuve.
– Satsningen på solceller är en viktig del för oss i arbetet med att minska klimatpåverkan från vårt fastighetsbestånd. Det ger både oss och våra hyresgäster miljöeffektiva fastigheter som tillvaratar den gratisenergi som solen ger. Att installera solceller känns helt rätt i tiden och med ny teknik tillsammans med effektivare paneler kan vi också få en bättre lönsamhet i investeringarna, säger Oskar Scheiene.

Vill du veta mer?
Oscar Scheiene, energichef, tel: 031-731 50 32
Bengt Meissner, projektansvarig, tel: 031-731 59 68

Solceller_HK1
Hela 654 kvm solceller fångar upp solens energi på taken till Hammarkulletorget 31-51.
Solceller_HK2
Det här är det första av flera solcellsprojekt som Bostadsbolaget ska genomföra de närmaste åren.