Hoppa till innehåll

Uppsummering av informationsmöte tillståndsparkering

1 maj 2019 planerar Bostadsbolaget att införa tillståndsparkering i Västra Järnbrott. Med anledning av detta bjöd vi in berörda hyresgäster till tre informationsmöten på Frölunda Kulturhus den 6 december 2018. Här följer en återkoppling från mötet. Införandet har medfört oro och upprördhet hos många och under det ena mötet tog vi också emot en protestlista som 143 hyresgäster skrivit under. Vår avsikt är att göra införandet så bra som möjligt, något vi behöver er hjälp med. Under v. 51 har berörda hyresgäster fått ett brev med en summering från mötet. I brevet följde information om tillståndsparkering, frågor och svar samt en enkät med frågor kring införandet. Du kan ta del av informationen om tillståndsparkering samt ett utökat dokument med frågor och svar som ni hyresgäster hade på mötet här nedan. Vi kommer att informera löpande under hela införandet.

Frågor och svar om tillståndsparkering

Information om tillståndsparkering

Har du ytterligare frågor kan du kontakta oss på 031-71 50 00 eller via mejl på info@bostadsbolaget.se.