Hoppa till innehåll

Örat mot marken i Tynnered

Under våren gick 17 ungdomar och knackade på cirka 3 000 dörrar i Tynnered. Anledningen till besöket var att ta reda på vilka platser i området som folk trivs på och vilka platser som känns otrygga. Närmare 600 hyresgäster valde att vara med i undersökningen som nu ska ligga till grund för fortsatt utveckling i området.

Publicerad i Fokus Frölunda/Tynnered 2 2023.

– Hela undersökningen är kopplad till stadsutveckling. Vi vill på det här sättet öka engagemanget och intresset för att vara med och tycka till om ett område så att det känns tryggt och trivsamt, säger Alfredo Torres på Hyresgästföreningen som varit projektledare för undersökningen.
Undersökningen är ett samarbete mellan Göteborg stad, Destination Tynnered och Hyresgästföreningen – ett slags samråd med hjälp av ett digitalt verktyg mellan de som planerar och utvecklar staden och de som bor där och nyttjar staden. I stället för att bjuda in till en utställning i lokal och möjlighet att lämna synpunkter där, så går man ut och tar direktkontakt med invånarna.
– Vi anställer ungdomar från området som är ute på kvällar och helger och knackar dörr. De får en dags utbildning i att hantera det digitala systemet. Även om inte alla hyresgäster är med och svarar så får de information om vad som planeras området.

Alla svar analyseras och läggs in i en karta så att man enkelt kan se vilka platser och punkter som människor har synpunkter på. När detta är gjort prioriteras, tillsammans med hyresgästerna, vilka punkter som behöver göras något åt. Och vad.
– Det är både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder som brukar framkomma när vi går igenom materialet. Det finns många kortsiktiga åtgärder som bostadsbolagen själva kan göra – till exempel bygga bort mörka entréer och passager. Och en del åtgärder som är av lite större karaktär kanske vi inte ser resultatet av förrän om ett par år.

Närbild på man i kostym som ler.

Alfredo Torres på Hyresgästföreningen, projektledare för undersökningen.