Hoppa till innehåll

Oskars jobb – en riktig höjdare

Det är inte varje dag Oskar Scheiene står på taket på ett åttavåningshus för att inspektera solceller.
För det mesta deltar han i något av alla pågående energi- och miljöprojekt för minskad klimatpåverkan eller är ute i Bostadsbolagets områden och träffar kollegor för att säkra driften av alla tekniska funktioner. Eller så utbildar han medarbetare, föreläser eller samarbetar med kollegor inom fastighetsbranschen i Sverige.

Publicerad i Trivas nr 4 2022.

 

Det är blandningen som är det roligaste med att vara energi- och miljöchef på ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag, säger han.
– Jag älskar teknik och innovationer, och samtidigt att få arbeta långsiktigt för att vi ska minska vår klimatpåverkan.
Oskar Scheiene är i grunden högskoleingenjör med inriktning produktionsteknik, men hamnade i fastighetsbranschen för snart 15 år sedan. Närmast innan han började på Bostadsbolaget för drygt fyra år sedan, arbetade han nio år som avdelningschef och vice VD för ett internationellt företag specialiserat på energitjänster och optimering mot fastighetsbolag. Intressant och lärorikt, men ansvar för personal i sex länder och mycket resor kostade på och innebar begränsad tid med familjen.
– Nu jobbar man på rätt sida, haha. Men skämt åsido – det känns meningsfullt att arbeta med något som verkligen gör skillnad. Bostadsbolaget och hela Framtidenkoncernen har så stort bestånd att när vi når våra mål när det gäller energi och utsläpp till exempel, så har det en enorm påverkan.
Andra fastighetsbolag i Sverige är också mycket intresserade av hur allmännyttan i Göteborg tar sig an olika miljö-, energi- och klimatfrågor. Oskar är ofta ute och berättar om arbetet och vilka erfarenheter som görs.
– Det är roligt att få inspirera och att andra vill ta efter.

Specialdesignade solceller väcker intresse

Vissa initiativ blir extra uppmärksammade, som just solcellspanelerna på det stora huset vid Friskväderstorget på bilderna, som bland annat fått hedersomnämnande när branschföreningen Svensk Solenergi delade ut Solenergipriset 2022.
– Intresset har varit väldigt stort för det här projektet, även utomlands ifrån. Jag tror att sådana här integrerade solceller kommer starkt. Nu för tiden kan de ha vilken färg och form som helst, och man kan tänka sig hela fasader och tak av solcellspaneler.
2030 ska det finnas solceller på så gott som hälften av alla Bostadsbolagets tak. Nästa år hoppas man på att kunna installera den första batterilagringen, så att energin ska gå att spara – eller till och med sälja.

Solenergin är viktig

I takt med de ökande elpriserna har energifrågan hamnat högt på dagordningen. Något som Oskar tycker är positivt, inte minst med tanke på alla sammanhang som driver hållbarhetsfrågor som han är engagerad i. Både på lokal nivå, som inom koncernen och i styrgruppen som tagit fram Göteborgs Stads energiplan 2022–2030, och på nationell nivå som medlem i Sveriges Allmännyttas energiråd.
– Som remissinstans till Boverket har vi stora möjligheter att vara med och påverka.
– Solenergi kommer till viss del att hjälpa oss med energiförsörjningen, säger Oskar. Men man brukar säga att den bästa kilowattimmen är den som aldrig förbrukas. Så vi tittar jättemycket på hur vi kan minska vår klimatpåverkan, både när det gäller nyproduktion och i befintliga fastigheter.
Bostadsbolaget ska halvera sin klimatpåverkan till 2025* och minska den med 90 procent till 2030*.
– Vi får helt tänka om i vissa fall och inte minst titta på möjligheten till återbruk i våra ombyggnadsprojekt, vilket vi redan börjat med.
– Nästan alla stora fastighetsbolag i Göteborg skrev i våras på en avsiktsförklaring kring minskat klimatavtryck. Vi håller just nu på att beräkna olika kommande projekt för att se mer konkret hur vi kan minska vårt klimatavtryck genom val av andra material, transporter, krav på leverantörer, återbruk av material med mera.

Alla måste hjälpas åt

För att kunna göra skillnad på alla plan krävs det dock att Bostadsbolaget och hyresgästerna hjälps åt för att hushålla med resurserna.
För Oskars team på nio personer som består av energiingenjörer och miljösamordnare är avfall ett sådant viktigt område. Att avfallet från bolagets alla cirka 25 000 hushåll sorteras och slängs på rätt ställe betyder inte mycket bara för miljön och klimatet utan handlar även om ekonomi. Det är stora summor varje år som går till att städa och forsla bort grovsopor på fel plats som trapphus och källare. Bostadsbolaget satsar därför stort på att göra det så tydligt och enkelt för hyresgästerna som möjligt att hantera sitt avfall på rätt sätt.
– Ju fler som gör rätt, desto bättre för klimatet och miljön i våra bostadsområden och desto mer resurser kan läggas på bättre saker än att ta hand om sopor.
Den allra största löpande utgiften är fjärrvärme – därefter kostnaden för vatten. Något som höjts kontinuerligt de senaste åren, så även här gäller det att få med hyresgästerna på tåget när det gäller att hushålla med vatten.
Och det är just det som Oskar ska ägna dagen åt när han klättrat ner från taket och avslutat pratstunden med Trivas – diskutera formerna för den kommande vattensparkampanjen ”Waterhack” som du kan läsa mer om på sidan 14.
– Jag tror att det finns ett stort intresse hos många av att bidra till klimatomställningen och en bättre miljö. Vi har allt att vinna på att hjälpas åt!
* Jämfört med 2020.

Text: Karin Andréen Olsson Foto: Peter Nilsson

Flygfoto som föreställer en man på ett höghustak med solpaneler.

I Biskopsgården finns Bostadsbolagets största solcellssatsning. Den blå och bruna mosaiken på gaveln på huset vid Friskväderstorget är ett exempel på att moderna solceller kan ha vilken form och färg som helst.

Flygfoto över hustak med solpaneler på.

På taken i Norra Biskopsgården finns Bostadsbolagets just nu största solcellsanläggning. 2030 ska så gott som hälften av alla hus vara försedda med solceller.

En man står med armarna i kors och ler in i kameran med en husfasad i bakgrunden.

– Det är blandningen som är roligast, tycker Oskar som älskar både teknik och att få arbeta långsiktigt för ett bättre klimat.

En man står i ett kontrollrum och tittar på elmätare.

I källaren på Friskväderstorget kan Oskar följa elproduktionen från solcellerna på
taket och gaveln.