Hoppa till innehåll

Parkeringsplatser med särskilda tillstånd

Vi vill uppmärksamma alla om att vi har ett antal parkeringsplatser som är förhyrda och där det krävs särskilt parkeringstillstånd för att parkera. Dessa platser är endast till för bilar som har särskilt parkeringstillstånd, till exempel på grund av behov av plats för rörelsehindrade.

Bilar som står parkerade på dessa platser och inte har ett särskilt tillstånd kommer att bötfällas på grund av felparkering. Nedan kan ni se en bild av skyltarna som markerar platserna.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Tobias Odsvik, förvaltare, på telefon: 031-731 57 23

Frågor gällande felparkeringar eller ditt parkeringstillstånd hänvisas till Parkeringstjänst Väst, telefon:  031-51 88 10