Hoppa till innehåll

Samarbeten för meningsfull fritid

En aktiv och meningsfull fritid för hyresgäster och deras familjer. Det är tanken bakom de samarbeten som Bostadsbolaget har med föreningar och organisationer inom idrott, kultur och samhälle.

Högsbo
FOTO: Åsa Heiden. Högsbo Basket, som har en stor ungdomsverksamhet, är en av alla idrottsföreningar Bostadsbolaget samarbetar med.

Att företag sponsrar olika ideella verksamheter för att synas i positiva sammanhang är inget ovanligt. Däremot är det inte alla som följer samma linje som Bostadsbolaget när det gäller sponsring, eller samarbeten som är ett mer rättvisande ord i det här fallet. Istället för företagsevent, VIPplatser och andra fördelar för personalen bygger alla samarbeten på att det är hyresgästerna som ska gynnas.

– Det allra viktigaste är att det kommer våra hyresgäster och deras barn till del, säger Catarina Hagwall, chef för Marknad & Kommunikation på Bostadsbolaget.
– Men det är klart att det även gynnar Bostadsbolaget att satsa på samarbeten. Alla tjänar på att både barn och vuxna som bor i ett område ges möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. Den som vill samarbeta med Bostadsbolaget måste i gengäld erbjuda något som är tillgängligt för hyresgäster. Catarina ger exempel som Önnereds HK:s kostnadsfria handbollsläger, sommarverksamhet på Café Hammarkullen samt kombinationen av idrott och böcker som Bonnier Hoops driver i Norra Biskopsgården.

Bostadsbolagets samarbeten rymmer inte bara sport utan även verksamheter som Nattvandrarna, Svenska Narkotikapolisföreningens arbete för ett drogfritt Sverige, Hammarkullekarnevalen och cykelkurser. Samarbetet med Stiftelsen Läxhjälpen har Bostadsbolaget haft i flera år. Stiftelsen erbjuder kostnadsfri läxhjälp för elever i årskurs 8 och 9.

– Där måste vi tänka långsiktigt, säger Catarina. Resultatet visar sig över tid. Ett positivt exempel är Sjumilaskolan där Bostadsbolaget möjliggör 20 läxhjälpsplatser. På två år har behörigheten till yrkesprogram bland skolans niondeklassare ökat från 33 procent till 71 procent.
– Läxhjälpen spelar en viktig roll i den utvecklingen och det känns angeläget att fortsätta stötta den.

Artikel från TRIVAS #3 2019
TEXT KARIN ANDRÉEN OLSSON

Riktlinjer för samarbetsavtal

• Hyresgästerna och deras barns aktiva fritid och kulturella liv ska gynnas.
• Lokala projekt prioriteras.
• Verksamhetens image ska stämma med Bostadsbolagets värdegrund.
• Bostadsbolaget ger inga rena bidrag utan kräver konkret motprestation från den sponsrade.

Go kompis

Bostadsbolagets pris Go kompis delas ut tillsammans med idrottsföreningarna och premierar inte bara det idrottsliga. Tanken är att lyfta fram aktiva ungdomar som är förebilder genom att vara bra kompisar som skapar en positiv social miljö och har satt laget före jaget. Under 2019 har hittills fem GoKompis-priser delats ut.

Stiftelsen Läxhjälpen

På Nytorpsskolan i Hammarkullen och på Sjumilaskolan i Biskopsgården lyser flitens lampa på kvällarna alltsedan skolstarten i augusti. Då träffar nämligen ett trettiotal elever sina läxhjälpare för stöd och läxläsning två kvällar i veckan. En läxhjälp som lyfter – både skolresultat och självkänsla. LÄS MER