Hoppa till innehåll

Samlat grepp för social hållbarhet

Sedan februari i år finns den nya avdelningen Social hållbarhet på Bostadsbolaget. Jonathan Kvist, avdelningschef, förklarar hur den ska bidra till att skapa en tryggare och trivsammare boendemiljö.

Publicerad i Trivas nr 2 2024.

– Här har vi samlat hela Bostadsbolagets arbete med våra utvecklingsområden – Hammarkullen, Biskopsgården och Tynnered/Västra Järnbrott. Social hållbarhet för fastighetsbranschen handlar om trygga och trivsamma boendemiljöer, säger han.
Bostadsbolaget har genomfört två framgångsrika initiativ som bidragit till att flera av dessa områden förflyttats på polisens lista över särskilt utsatta områden.
– I Hammarkullen har vi exempelvis uppnått mycket goda resultat och ligger högt i enkäter när vi frågar hyresgästerna hur trygga de känner sig i området, säger han.
Ett annat viktigt inslag i avdelningens arbete är att sträva mot en jämlik stad när det handlar om trygghet. Områden som idag upplever en lägre trygghet och säkerhet ska lyftas. Även om avdelningen social hållbarhet haft och har stort fokus på utvecklingsområdena är man ett stöd för hela Bostadsbolaget och i alla områden.
– Vi har identifierat tre andra bostadsområden som har låga betyg när det gäller trygghet. Här ska vi nu genomföra fler insatser för att öka tryggheten och använda oss av den erfarenhet som nu finns hos vår personal.
År 2030 ska det inte finnas några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista. Jonathan menar att det är en ambitiös vision men är övertygad om att det går att nå målet.
– Det handlar inte enbart om att lösa omedelbara problem utan också om att skapa en starkare, mer uthållig och jämlik stad. Vårt uppdrag är inte enbart att förbättra, utan även att förvandla – att göra våra bostadsområden till platser där alla känner sig trygga och trivs. Vi har kommit långt i Göteborg och det är vi är mycket stolta över det men vi är inte färdiga ännu.

Text: Kerstin Torsede

Jonathan Kvist, avdelningschef