Hoppa till innehåll

Sammanfattning av utvecklingsåret 2023 i Hammarkullen

Här fortsätter vi att berätta om utvecklingsarbetet i Bostadsbolaget med vår sammanfattning av året som gått i Hammarkullen.

Bostadsbolaget har i uppdrag att bidra till målet som är satt av kommunfullmäktige i Göteborg – år 2030 ska det inte finnas några särskilt utsatta områden i staden.
Vi arbetar utifrån koncernens framtagna strategiska planer för superförvaltning och Framtidens stadsutveckling i våra utvecklingsområden. Här satsar vi extra för att
stärka utvecklingen, öka tryggheten och bryta segregationen. Vi har tre utvecklingsområden
– Biskopsgården, Hammarkullen och Tynnered.

Här följer en sammanfattning av det utvecklingsarbete som skett i Hammarkullen under 2023.

Under 2023 har fokus i Hammarkullen legat på att utvärdera och analysera de insatser som redan är i gång. Antalet samarbeten har också koncentrerats till ett mindre antal för att på så sätt kunna lägga mer kraft på dessa för mer långsiktiga resultat. Exempel på ett sådant samarbete är Familjeakademin. En föräldrastödjande insats i samverkan med socialförvaltningen och skolan. I slutet av året ska ett samverkansavtal upprättas för att säkra framdrift av projektet fram till 2026.

Tryggheten är ett annat fokusområde och under året har en rad insatser gjorts för att öka tryggheten i Hammarkullen. Bland dessa finns trygghetssäkrade fastigheter, trygghetsvandringar, trapphusmöten, dörrknackning och gemensam städdag med alla hyresgäster. Rent och snyggt är också viktigt och nytt för i år är den skärpta nedskräpningsrutinen. De första trapphusvärdarna är på plats som i sin tur genomfört ett antal gemensamma aktiviteterna med sina grannar.

Arbetet med att motverka oriktiga hyresförhållanden fortsätter och ger resultat. Antalet felaktiga kontrakt minskar. En annan verksamhet som visar bra resultat är jobbsatsningen Ung Framtid. Drygt 70 procent av dem som fått tillfälligt jobb hos oss går vidare till annat arbete eller studier. Genom Framtidshubben som öppnade i år kommer ännu fler att komma i arbete.

Under året har de vinnande bidragen i Hammarkullens boendebudget genomförts och arbetet med att planera för 2024/2025 har påbörjats. En viktig del i att bryta segregationen är att de boende känner sig delaktiga och kan påverka sitt liv och sin vardag. Genom satsningar som Camp Demokrati, entreprenörskap för ungdomar och den gedigna introduktionen för våra timanställda inom Ung Framtid uppmuntras de boende till delaktighet och ökar kunskapen
om demokratifrågor. Vi satsar även på hälsa och meningsfull fritid genom Sambafotboll
och Löparakademin.

Översiktsbild över Hammarkullen. Närmast i bild är en fasadmålning och bortom den syns Bredfjällsgatan.


Foto: Sofia Sabel

Sandeslatt 30-38-1133-web.jpg