Hoppa till innehåll

Vinterväghållning i Västra Järnbrott

Vi på Bostadsbolaget gör allt vi kan för att du ska ha det tryggt och säkert under vintermånaderna när snön faller. Vi skottar och bekämpar halka runt våra fastigheter. All personal i området hjälps åt. Därför kan annat, så som återkoppling på felanmälan eller trappstädning, bli försenade. Vi hoppas att du har överseende med det.

Bostadsbolaget prioriterar snö och halka i följande ordning:
1. Gångstråk, trottoarer och entréer.
2. Övriga gång- och cykelbanor
3. Parkeringar

Utemiljön i ditt område sköts även av Göteborgs Stad. För att göra det tydligt vem som ansvarar över vad, har vi tagit fram en karta nedan. Du kan anmäla fel och brister du upptäcker inom Göteborgs Stads ansvarsområden via www.göteborg.se

Tillsammans hjälps vi åt att synliggöra när det brister.

Karta över Västra Järnbrott som visar olika ansvarsområden för snöröjning.